BLOG

pomena

Kad je vrijeme za promjenu posla?

Kako vi gledate na promjenu posla? Po čemu ćemo znati kad je i da li je vrijeme da potražimo novi posao?

U zadnje vrijeme često možemo čuti da se u današnjem poslovnom svijetu, posao mijenja svakih tri do pet godina. Dok kod nas, većina želi da nađe siguran posao, ako može u nekoj državnoj firmi i tako, po mogućnosti do penzije. Šta vi mislite o tome?
Ako svake tri do pet godina mijenjamo posao, srtučnjaci kažu, da to u velikoj mjeri doprinosi našoj većoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. Da se onda lakše odlučujemo na promjene te vrste, postajemo fleksibilniji i nije nam toliko važna sigurnost samog radnog mjesta, koliko naša lična sigurnost u sebe, svoje mogućnosti, naš lični rast i razvoj, nova iskustva i izuzetno nam je važno da budemo zadovoljni i ispunjeni poslom koji radimo. Takođe, procjenjuje se da je par godina sasvim dovoljno da se nauči i kvalitetno savlada određeni posao. Da u tom periodu od par godina, mi dajemo svoj maksimum, trudimo se, otvoreni smo za nova učenja, stičemo nove vještine, kreativni smo, motivisani i dajemo doprinos u radnom okruženju. Poslije toga, stručnjaci za razvoj ljudkih resursa kažu, da najčešće dolazi do zasićenja i opadanja produktivnosti zaposlenih. Zašto je to tako i šta zaposlene drži na nekom radnom mjestu?
Novija istraživanja u oblasti razvoja ljudkih potencijala, dolaze do zaključka da novac i novčana primanja mogu uticati na našu motivaciju samo ograničeno i da u velikoj mjeri zavisi i od posla koji obavljamo. Ono što u najvećoj mjeri pokreće zaposlene, motiviše ili pak demotiviše, zbog čega požele da napuste svoje radno mjesto jesu sljedeći razlozi:
Osjećaj svrhe – važno je da u poslu koji radimo imamo osjećaj da je to nešto korisno, da doprinosi nečem većem, da možemo vidjeti smisao u tome što radimo, da je to nekome korisno.
Izuzetno je važno da posao koji radimo doprinosi našem ličnom razvoju, da napredujemo kao pojedinci. Nekad su to neka nova učenja, nekad razvoj nekih novih vještina, a nekad i od samih kolega ili šefova sa kojima radimo, možemo puno toga naučiti i steći puno iskustva.
Osjećaj slobode ili autonomije u poslu je neophodan. To nam dokazuje da smo vrijedni, da nam se mogu povjeriti određene odgovornosti i da mi imamo prostor da iskažemo svoje sposobnosti i svoju kreativnost.
Možda nekad nije moguće da sve ove tri stavke u istoj mjeri konstantno zadovoljavaju naše potrebe, međutim, ako na duže staze dođe do neravnoteže, onda mi postajemo nezadovoljni poslom, gubimo smisao u tome što radimo, opada nam produktivnost, možda se i pitamo „Šta ću ja ovdje“ ili se možda osjećamo „zarobljeno“ e tada ćemo znati da je vrijeme za novi posao.
Razmislite kako se vi osjećate na vašem poslu? Da li imate osjećaj da radite „dobre stvari“, sa ciljem i svrhom, da možete da se razvijate, da ste slobodni i da se cijeni vaš rad, u dobrim ste odnosima sa kolegama….onda ste na pravom mjestu.
Međutim, ako se ne pronalazite u više ovih stavki, razmislite, isplati li se gubiti vrijeme? Kako neko reče: Život je suviše kratak, da bi ga trošili na posao koji nije za vas!

BLOG

Leave a comment