BLOG, slide

TIPRAJ

Pravi ljudi na odgovarajućim pozicijama su ključ uspjeha

Autor: Stevan Milić – Zamjenik izvršnog direktora za operacije (Azmont Investments)

Da bi moderna kompanija funkcionisala na pravi način i ostvarivala dobre rezultate, neophodan je dobar kadar. Pružiti maksimum u ovom smislu znači ne samo ostvariti zacrtane ciljeve, već biti i dobar poslodavac  i motivisati zaposlene da žive vašu viziju i misiju jer oni su ti sa kojima radite na ostvarivanju strategije.

Živimo u dinamičnom okruženju i to se jako odražava na način poslovanja, o ma kojoj industriji da je riječ. Kao kompanija, moramo pratiti trendove;  kao zaposleni, moramo biti spremni na izazove i promjene, na stalno usavršavanje.

HR je uvijek tu da posreduje – od kreiranja kadrovske politike, strateškog planiranja, procesa regrutacije do praćenja rada zaposlenog i motivisanja najboljih da ostanu dio vašeg tima. Pored ovih internih procesa, HR uvijek mora gledati i širu sliku – razvoj kadrova u zemlji uopšte i pomoć u osposobljavanju je jednako bitan jer su tu nalaze vaši potencijalni kadrovi. Ovo je naročito važno ako se radi o industriji za koju su kadrovi deficitarni i kroz vaš rad, obuke i promociju trebate motivisati druge. Najbolji ambasadori svakako jesu već zaposleni, zadovoljni i motivisani, koji svojim primjerom motivišu druge da se jave upravo na vaš oglas ili zainteresuju za doedukaciju. 

HR je zato danas mnogo više od kadrovskog odjeljenja. HR je strateški partner unutar sopstvene kompanije, onaj koji omogućava da na pravi način isplanirate kadrovsku politiku i sprovedete je. Pravi ljudi na pravim pozicijama su ključ uspjeha. Osnova za to je dobar proces  regrutacije gdje kroz dobro balansiranje stvarate tim različitih ljudi koji će dobro funkcionisati kao jaki pojedinci u još jačem timu. Vaš tim je sat, i svaki dio mora biti na svome mjestu i usklađen sa svim svojim posebnostima koje dopunjavaju jedna drugu. Kada imate sjajne pojedince, imate odličnu startnu poziciju da napravite tim koji će savršeno funkcionisati, naravno ako su pojedinci na pravim mjestima i ukoliko radite na dobroj atmosferi. Zato je jako važno praćenje rada pojedinaca, njihovo stalno ohrabrivanje i jačanje vještina koje posjeduju. To svakako podrazumijeva brojne treninge, rad na razvoju, praćenje kroz evaluaciju performansa, ali što je najvažnije razvoj pravih ljudi i pravih vještina kod njih.

Odnos HR-a i zaposlenog se mora zasnivati na povjerenju, mora biti otvoren uz kontinuiranu komunikaciju. Komunikacija nije samo ona jedan-na-jedan, već komunikacija sa kolektivom, sa timom i to je i razlog zašto ćete sve češće u HR timu naći i interne komunikacije. Odatle sve kreće, ili se završava.

Danas, HR nije oglas za posao i traženja kandidata za određenu poziciju. HR kreira poziciju u skladu sa politikom i strategijom kompanije; HR regrutuje i prati kandidata kroz proces i kasnije kroz kompaniju; HR je tu da osigura da će zadovoljni zaposleni ostati takav, motivisati ga dodatno i stvoriti tim koji će privući kvalitetne nove kadrove, spremne da odgovore izazovima.

HR je istinski partner i poslodavcu i zaposlenom.

BLOG slide
  1. Previse marketinskih fraza oko veoma ozbiljnog posla.

Leave a comment