Oglasi za posao

Perač crnog posuđa

Budva, Crna Gora 27. maj 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Perač crnog posuđa

Šifra radnog mjesta: 109

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja (180 kredita CSPK-a) (III nivo);
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Bez radnog iskustva
 • Sanitarna knjižica
Obaveze i odgovornosti:
 • Obezbjeđuje potrebna sredstva za odmašćivanje posuđa prije pranja.
 • Obavlja pranje i ispiranja teškog kuhinjskog posuđa.
 • Postavlja posuđe da se cijedi i suši i odlaže ga u za to predviđene police.
 • Obavlja čišćenje prostorija za pranje kuhinjskog posuđa i uređaja.
 • Pažljivo postupa prilikom rukovanja posuđem, kako bi se sačuvalo od oštećenja.
 • Odgovoran je za selektivno odlaganje otpada.
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema kolegama.
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a koje se odnose na poslovanje kuhinje.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
   
Za svoj posao odgovoran je: Kuvaru
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera