Oglasi za posao

Kuvar

Budva, Crna Gora 27. maj 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Kuvar

Šifra radnog mjesta: 096

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja (180 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom CSPK-a. (III nivo)
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Minimum dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Sanitarna knjižica
Obaveze i odgovornosti:
 • Planira, priprema i izvodi radne zadatke.
 • Priprema i obrađuje namirnice prema utvrđenom normativu.
 • Priprema, servira i daje obroke primjenjujući standardno operativne procedure vezane za higijenu u kuhinji i primjenjujući sve procedure i radna uputstva koja se odnose na odjeljenje kuhinje i stara se da se poštuju svi propisani standardi kvaliteta, temperature, izgleda, čistoće, veličine porcija.
 • Priprema i dovršava jela, salate i ostale priloge po narudžbi i jelovniku.
 • Vodi računa o trebovanju namirnica.
 • Učestvuje u čišćenju kuhinje i kuhinjskih inventara.
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatom izgledu i čistoći uniforme.
 • Brine o čistoći radnog prostora.
 • Ljubazno se odnosi prema gostima i kolegama.
 • Vrši poslove pomoćnog kuvara kada je to potrebno, zbog smanjenog obima posla i racionalizacije radne snage.
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžment kvaliteta i zaštite životne sredine, a koje se odnose na poslovanje kuhinje.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj posao odgovoran je: Šefu smjene u kuhinji
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera