Oglasi za posao

Pomoćni radnik u restoranu

Budva, Crna Gora 27. maj 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Pomoćni radnik u restoranu

Šifra radnog mjesta: 105

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija nižeg stručnog obrazovanja (180 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom CSPK-a. (III nivo)
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Minimum 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Sanitarna knjižica.
Obaveze i odgovornosti:
 • Vrši pripremne i završne radove u restoranu.
 • Odgovoran je za primjenu svih procedura i radnih uputstava koji se odnose na njegov rad.
 • Pomaže pri usluživanju gostiju.
 • Odgovoran je za stanje i čistoću sitnog inventara u restoranu.
 • Brine o čistoći radnog prostora.
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i uniformi.
 • Ljubazno se odnosi prema gostima i kolegama.
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na integrisani sistem menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine i menadžmenta bezbjednosti hrane, a koje se odnose na poslove u F&B setkoru.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj posao odgovoran je: Šefu restorana
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail:
nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera