Oglasi za posao

Pomoćni kuvar

Budva, Crna Gora 27. maj 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Pomoćni kuvar

Šifra radnog mjesta: 107

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja (180 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom CSPK-a. (III nivo)
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Minimum 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Sanitarna knjižica
Obaveze i odgovornosti:
 • Planira, priprema i izvodi radne zadatke i radi po instrukcijama kuvara.
 • Učestvuje u prijemu i skladištenju namirnica.
 • Priprema i dovršava jednostavna jela, salate i ostale priloge po narudžbi i jelovniku.
 • Primjenjuje sve procedure i radna uputstava koja se odnose na odeljenje kuhinje.
 • Prima i obrađuje namirnice po utvrđenom normativu.
 • Učestvuje u čišćenju kuhinje i kuhinjskog inventara.
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i čistoći uniforme.
 • Brine o čistoći radnog prostora.
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema kolegama.
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a koje se odnose na poslovanje kuhinje.
 • Vrši poslove pomoćnog radnika u kuhinji kada je to potrebno, zbog smanjenog obima posla i racionalizacije radne snage.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj posao odgovoran je: Kuvaru
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera