Oglasi za posao

Pomoćni radnik u kuhinji

Budva, Crna Gora 27. maj 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Pomoćni radnik u kuhinji

Šifra radnog mjesta: 108

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija nižeg stručnog obrazovanja (120 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija  ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom. (II nivo)najmanje prvi ciklus osnovnog obrazovanja ili program funkcionalnog opismenjavanja); (II nivo)
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Minimum 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Sanitarna knjižica
Obaveze i odgovornosti:
 • Priprema prostorije kuhinje, mašine i uređaje za rad.
 • Preuzima namirnice iz centralnog magacina i smješta ga u priručne magacije ili kuhinju.
 • Obavlja jednostavne poslove u proizvodnji jela.
 • Obavlja grubu obradu namirnica i predaje iste kuvaru.
 • Koristi uređaje za obradu povrća.
 • Donosi čisto posuđe za pripremu hrane a prljavo odnosi na pranje.
 • Odgovoran je za selektivno odlaganje otpada.
 • Učestvuje u održavanju posuđa i sredstava za rad.
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i čistoći uniforme.
 • Brine o čistoći radnog prostora.
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema kolegama.
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a koje se odnose na poslovanje kuhinje.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu.
 • Primjenjuje mjere PPZ.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj posao odgovoran je: Kuvaru
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera