Oglasi za posao

Više pozicija

Tivat, Crna Gora 26. maj 2022.
logo

HOTEL PALMA

HOTEL PALMA  poziva sve zainteresovane, koji su spremni da se pridruže jednom modernom i dinamičnom timu, sa željom za napredovanjem i usavršavanjem, da se prijave za sledeće pozicije:
Konobar (m/ž)

Za ovu poziciju neophodno je da posjedujete sledeće kvalifikacije i osobine:
 • Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smjene predviđene za to radno mjesto, u skladu sa procedurama hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve poslove u svom odjeljenju, kao i sve usluge i sadržaje hotela;
 • Da u potpunosti poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića, kao i alternativna rješenja;
 • Kontroliše čistoću sale, postavku stolova, primjenu hotelskih standarda u servisu i odnosno prema gostu;
 • Obavezan je da sve predviđene usluge restorana, bara, mini bara, odnosno banket službe pruža efikasno i na ljubazan način, u skladu sa hotelskim standardima obavljanja posla;
 • Obavezan je da servira salu, stolove i stolice, provjerava njihovu ispravnost i čistoću; priprema reon za rad;
 • Dužan je da na vreme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gde radi;
 • Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pazar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova – fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju;
 • Da izlazi u susret zahtjevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje komentare gostiju;
 • Zaključuje pazar i fiskalne kase i sređuje svu dokumentaciju po završenoj smjeni;
 • Kontroliše rad sa novcem i vrši razduženje njegovog pazara.
Svoju biografiju možete poslati na sledeću e-mail adresu: manager@hotelpalma.me
Obezbijeđen smještaj i hrana.
Početak rada: april 2022
Mjesto rada: Tivat
Sobarica / Higijeničarka
 
Za ovu poziciju neophodno je da posjedujete sledeće kvalifikacije i osobine:
 • Da sprema, čisti i održava sobe i apartmane u hotelu;
 • Da održava javne površine hotela;
 • Da održava u urednom stanju opremu za rad i inventar;
 • Da obavlja i druge poslove po nalogu menadžera domaćinstva;
 • Da je odgovorna i vrijedna osoba;
 • Da je usmjerena na kvalitet rada i zadovoljstva gostiju;
 • Da je timski orijentisana.
Svoju biografiju možete poslati na sledeću e-mail adresu: info@hotelpalma.me
Obezbijeđen smještaj i hrana.
Početak rada: april 2022
Mjesto rada: Tivat

Maser

Za ovu poziciju neophodno je da posjedujete sledeće kvalifikacije i osobine:
 
 • Poznavanje terapeutskih i wellness masaža;
 • Obavljanje usluga tretmana lica i tijela, masaža;
 • Profesionalno i odgovorno obavljanjetretmana po Spa meniju, a u skladu sa standardima i usvojenim protokolima;
 • Pružanje podrške kada je to potrebno drugim kolegama po nalogu direktno nadređenog ili Uprave/Menadžmenta;
 • Staranje o praćenju standardnih operativnih procedura;
 • Obezbjeđivanje dosljednog pružanja kvaliteta usluge;
 • Staranje o gostima, higijeni i prostoru u kojem radi;
 • Stručna primjena postupaka savremenih maserskih procedura;
 • Vođenje uredne dokumentacije o izvršenim masažama;
 • Izvještavanje nadređenih o predlozima i reklamacijama gostiju;
 • Staranje o teretani i higijeni sprava u skadu sa sanitarnim standardima;
 • Obavljanje i drugih poslova iz djelokruga organizacione jedinice u okviru koje se nalazi radno mjesto na koje je raspoređen u skladu sa svojom kvalifikacijom, a po nalogu nadređenog.
Svoju biografiju možete poslati na sledeću e-mail adresu: info@hotelpalma.me
Obezbijeđen smještaj i hrana.
Mjesto rada: Tivat

HOTEL PALMA