Oglasi za posao

Sezonski radnici na primorju i sezonski radnici u logističko distributivnom centru

Primorje, Podgorica 24. maj 2022.
logo

Voli*Konkurs je otvoren 15 dana od dana raspisivanja
Prijave koje uključuju CV i fotografiju dostaviti na sljedeću mail adresu:
konkurs@voli.me
Za sve dodatne informacije možete se obratiti odgovornoj službi na kontakt telefon:
020/445-090

Voli

POSAO I KARIJERA VOLI

Budući da smo jedna od najusjpešnijih kompanija u regionu imamo konstantnu potrebu da regrutujemo i integrišemo u svoje redove najbolje pojedince, jer je uspjeh kompanije zasnovan prije svega na kvalitetima i sposobnostima njenih zaposlenih sa startom od 1995 godine. Armiju od preko 60.000 kupaca dnevno u našim objektima uspješno opslužuje naših 1.600 zaposlenih.

Naša strategija ljudskih resursa je usko povezana sa ciljevima kompanije. Organizacija ljudskih resursa je strateški partner biznisu i aktivno učestvuje u uspjehu naše kompanije. Naš cilj je kultura visokih performansi – u svakoj poslovnoj jedinici, izgradjena na Voli vrijednostima: odgovornost, izvanrednost i inovativnost.

To takođe znači:

  • Želimo da regrutujemo najbolje i najpametnije, koje ćemo neprekidno da razvijamo i koji će ostati u kompaniji vrlo dugo.

  • Našim jedinstvenim procesima u oblasti ljudskih resursa, imamo dobru polaznu osnovu za razvoj različitih mreža talenata menadžera i stručnjaka na kojima leži naše poslovanje. Raznovrsnost naših zaposlenih vidimo kao jedinstvenu i konkurentsku prednost.

  • Kroz kontinuiranu edukaciju i najbolje treninge razvijamo naše ključne strateške sposobnosti i vještine – kao održivu investiciju u budućnost naše kompanije.

  • Promovišemo mjere bezbjednosti i zdravlja na radu da bi obezbijedili našim zaposlenima dugoročnu dobrobit i efikasnost.

  • Svjesni smo odgovornosti za naše zaposlene kao i za kompaniju i usko saradjujemo sa predstavnicima naših zaposlenih u dobroj atmosferi obostranog povjerenja.