Oglasi za posao

Stručni saradnik/Advokat

Podgorica, Crna Gora 17. maj 2022.
logo

Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša & Vuković

Advokatska kancelarija
„Jovović , Mugoša & Vuković“ iz Podgorice
 
Oglašava potrebu za radna mjesta
 
STRUČNI SARADNIK  / ADVOKAT  

 
 
Uslovi:
  • Visoka stručna sprema  - Pravni fakultet
  • Položen pravosudni ispit
  • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office)
  • Znanje engleskog ili italijanskog jezika
Prijave (sa kraćom biografijom, fotografijom, kopijom ličnog dokumenta i pratećom dokumentacijom) poslati do 13.05.2022. godine:
  • na e-mail:  vanja.mugosa@jmv.co.me  
  • na adresu Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša & Vuković (za oglas),  81000 Podgorica, ul. Slobode br.16/1
Više informacija na www.jmv.co.me

Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša & Vuković

Kancelariju je osnovao 13. aprila 1984. godine advokat Novica Jovović.
 

Do kraja 2009. godine kancelarija je poslovala pod nazivom Advokatska kancelarija „Jovović & partneri” a od 01.01.2010. godine posluje pod nazivom Advokatska kancelarija „Jovović, Mugoša & Vuković”.

Od osnivanja prepoznata je kao uspješna i veoma uvažena kancelarija sa širokim opsegom usluga i kao pouzdan, lojalan i stručan partner našim klijentima. Ovakvim odnosom prema našim klijentima obezbijedili smo trajan poslovni ugled u Crnoj Gori.
 

Ugled i radni rezultati omogućili su nam da učestvujemo u procesu privatizacije i svojinske transformacije, rješavanju privrednih i drugih sporova velike vrijednosti, sporova vezanih za zaštitu intelektualne svojine kao i odbranama koje su bile predmet posebnog interesovanja stručne i medijske javnosti.
 

Tokom čitavog postojanja kancelarija je kadrovski snažena i osvježavana mladim, darovitim pravnicima sposobnim da energično i znalački rješavaju sve širi spektar problema.
 

Naša misija je bila, i ostaje, da našim klijentima pružimo preciznu, efikasnu i kvalitetnu uslugu.