Oglasi za posao

Sobarica/ Room attendant

Budva, Crna Gora 10. jun 2022.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za poziciju

Sobarica/Room attendant

Opis posla:
 • Održava kompletnu higijenu hotelskih soba, kupatila, hodnika, spremišta, liftova, stepeništa i ostalih pratećih prostora;
 • Svakodnevno vrši spremanje hotelskih soba po nalogu generalnog menadžera hotela/ domaćice hotela;
 • Vođenje računa o kretanju gostiju tokom spremanja soba,
 • Postavljanje kozmetike i ostalog potrošnog materijala tokom spreamnja soba;
 • U procesu rada pridržava se dobijenih uputstava;
 • Prijavljivanje eventualnih neispravnosti menadžerima;
 • Blagovremeno obavještavanje menadžera hotela o nastaloj šteti ili nestanku inventara;
 • U toku rada racionalno koristi potrošni materijal;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu menadžera;
 • Za svoj rad odgovara generalnom menadžeru i domaćici hotela.
Uslovi posla:
 • Poželjno je radno iskustvo u odgovarajućem sektoru.
Zaposlenje tokom cijele godine.
Kontakt telefon: 067/258-751
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: [email protected]

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.