Oglasi za posao

Finansijski analitičar (Kontrolor)

Podgorica, Crna Gora 24. jun 2022.
logo

Montenegro Works

Montenegro Works je privredno društvo u državnom vlasništvu, osnovano sa ciljem da doprinese unapređenju poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države, kroz uspostavljanje sistema podrške i finansijskog nadzora, putem preporuka za implementaciju modernog sistema korporativnog upravljanja, kao i kroz usmjeravanje njihovog daljeg strateškog razvoja.
Kroz efikasan menadžment, usklađivanje poslovanja sa međunarodnim standardima, te promocijom savremene korporativne kulture, privredna društva u većinskom vlasništvu države će povećati nivo konkuretnosti na regionalnom ali i međunarodnom tržištu.
Za ostvarenje pomenutih ciljeva, neophodan je posvećen, stručan i hrabar tim ljudi, koji mogu odgovoriti zadacima i izazovima od velikog značaja za ekonomsku budućnost države.

FINANSIJSKI ANALITIČAR (kontrolor)

Sažet opis radnih zadataka finansijskog analitičara u Montenegro Works-u:
 • Učestvuje u pripremi smjernica za proces kontrolinga; 
 • učestvuje u uspostavljanju procesa kontrolinga u privrednim društvima nad kojima se vrši nadzor; 
 • učestvuje u pripremi smjernica za proces redovnog periodičnog izvještavanja ;
 • učestvuje u uspostavljanju procesa redovnog periodičnog izvještavanja u privrednim društvima nad kojima se vrši nadzor;
 • provjerava usklađenost izvještavanja sa zakonskim okvirom i standardima u primjeni; 
 • učestvuje u pripremi smjernica za proces finansijskog planiranja;
 • asistira u uspostavljanju procesa investicionog planiranja u privrednim društvima nad kojima se vrši nadzor;
 • učestvuje u pripremi i drugih smjernica potrebnih radi uspostavljanja efikasnog procesa kontrolinga;
 • daje preporuke, prati i uklanja sve uočene nedostatke u procesu analize;
 • izrada i drugih analiza iz domena kontrolinga i finansijskog izvještavanja;
 • obavlja i ostale aktivnosti pod supervizijom direktno nadređenih.
Potrebna stručna sprema:
 • VII 1 stepen stručne spreme
Potrebno radno iskustvo:
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Posebni uslovi:
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru (word, excel, power point)
Da bi kandidat bio razmatran za poziciju u Montenegro Works, pored navedenih zakonskih normi, neophodno je da posjeduje ključne vrijednosti (core vaules) po kojima se upravlja rad cijelokupne kompanije, i to:
 
1. Težnja opštem dobru
2. Vođenje rezultatima
3. Timski rad
4. Kreativnost
 
Primjenjujući najviše svjetske standarde u oblasti upravljanja ljudskim resursima, Montenegro Works teži privlačenju najkvalitetnijih pojedinaca na tržištu rada. Samo takvi, mogu pomoći dugoročno održivom razvoju kompanije. Zato vas pozivamo da aplicirate na ovaj konkurs, ukoliko ispunjavate navedene uslove i ukoliko gajite vrijednosti koje mi gajimo, te slijedite viziju zdrave, progresivne i konkurentne ekonomije Crne Gore.

Prijave slati na email: talent@crnagoraradi.me, uz naznaku u naslovu emaila za koju poziciju aplicirate.

Montenegro Works