Oglasi za posao

Prodajni savjetnik/ca

Podgorica, Crna Gora 05. jul 2022.
logo

Osmanagić Company

Prodajni savjetnik/ca

Opis posla:
 • Dužan/na je svakodnevno da prati uslove prodaje vozila marke OPEL/ VOLVO ili druge marke vozila za koju je poslodavac ovlašten za prodaju i servisiranje, u komunikaciji sa proizvođačem vozila, putem maila i na druge načine, telefonom, faksom I dr.).
 • Ostvaruje kontakt sa potencijalnim kupcima I kupcima motornih vozila, detaljno ih upoznaje sa karakteristikama vozila, uslovima kupovine za gotovinu I na lizing, pravi ponudu, a zatim obavlja sve druge aktivnosti koje prethode kupoprodaji vozila.
 • Dužan je da nakon dogovora sa kupcem sačini kupoprodajni ugovor, ispostavi fakturu I nakon paćanja od strane kupca izvrši primopredaju predmeta
 • kupoprodaje.
 • Dužan je da na najbolji način u komunikaciji sa strankama, potencijalnim kupcima I kupcima motornih vozila reprezentatuje poslodavca, da mu pruži sve informacije iz oblasti kojom se bavi, a koje mogu biti dostupne trećim licima, ( koje ne predstavljaju poslovnu tajnu), da ih redovno uz njihom pristanak putem SMS poruke obavještava o akcijama koje poslodavac sprovodi u oblasti kojom se bavi.
 • Uslovi za obavljanje posla:VSS,/1;VS/1; stepen stručne spreme

USLOVI: 
 • Visoko obrazovanje u obimu 240/180 kredita CSPK-a,
 • više obrazovanje u obimu 120 kredita CSPK-a,
 • Srednje obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a,
 • Srednje stručno obrazovanje u obimu 180 CSPK-a
 • 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru
Prijave slati na: osmanagic@t-com.me
Kontakt telefon: 
020 634 939

Osmanagić Company