Oglasi za posao

Inženjer tehničkog upravljanja i održavanja uređaja i opreme

Budva, Crna Gora 06. jul 2022.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za radno mjesto

Inženjer tehničkog upravljanja i održavanja uređaja i opreme

Opis posla:
 • vodi brigu i organizuje sve tehničke poslove održavanja hotela i priključnih jedinica;
 • osigurava besprekoran rad svih tehničkih uređaja, odgovara za pravilno funkcionisanje i održavanje opreme, tehničkih sistema i objekta;
 • preuzima odgovornost za sve ugovore o održavanju hotela;
 • učestvuje u identifikaciji ključnih tehničkih potreba, izradi tehničkih rješenja i strategije i vrši kontrolu sprovođenja odabranih rješenja;
 • odgovoran je za planiranje i nabavku materijalnih, tehničkih i drugih sredstava za rad kao i za racionalno trošenje istih;
 • kontroliše trošenje resursa;
 • učestvuje u definisanju investicionih planova i investicionog održavanja i nadzire realizaciju istih u saradnji sa direktorom hotela;
 • odgovoran je za zadovoljavanje svih zakonskih propisa iz djelokruga svog rada;
 • prati i odgovoran je za optimalnu energetsku potrošnju hotela;
 • uz šefa održavanja, odgovora za ažurnost i kompletnost tehničke dokumentacije;
 • odgovara za funkcionisanje sistema u skladu sa međunarodnim standardima i sistemima, kao i internim pravilima Društva;
 • obavezan je da u potpunosti poznaje organizaciju rada odjeljenja održavanja, tehničke i druge karakteristike svih sistema u hotelu;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada i po nalogu direktora
 
Uslovi posla:
 • VII stepen stručne spreme- diplomirani inženjer (elektrotehnike/ mašinstva)
 • poznavanje mašinskih sistema, elektro, frigo kao i bazenskih i spa sistema.
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima održavanja u hotelskoj ili srodnoj industriji;
 • odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru i programa za upravljanje hotelskom infrastrukturom;
 • samostalan i odgovoran inženjer izraženih organizacionih i komunikacionih vještina;
 • profesionalnost i kreativnost u radu;
 • sklonost timskom radu;
 • visok nivo odgovornosti u obavljanju radnih zadataka.
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: hr@amihotel.me

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.