Oglasi za posao

Mesar

Budva, Crna Gora 07. jul 2022.
logo

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera raspisuje oglas za poziciju

Mesar

 
Šifra radnog mjesta: 153

Nivo kvalifikacija:
 • Kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja (240 kredita CSPK-a);
 • Stručna kvalifikacija  ili dio stručne kvalifikacije sa minimum jednim kreditom. (IV nivo)
 • Kvalifikacija majstor (60 kredita) IV2
Opšti uslovi:
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
Posebni uslovi:
 • Minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Sanitarna knjižica
Obaveze i odgovornosti:
 • Obavlja poslove tranžiranje mesa, njegovu kategorizaciju i otkoščavanje
 • Učestvuje u pripremi svih mesnih prerađevina i svježeg mesa, a u skladu sa normativima obrade mesa
 • Obezbjeđuje uredno, brzo i kvalitetno izdavanje mesa
 • Odgovoran je za primjenu svih Procedura i Radnih uputstva koji se odnose na njegov rad
 • Odgovoran za primljeno meso i propisani kalo u obradi
 • Pridržava se normativa i vodi računa o racionalnoj upotrebi namirnica
 • Brine o ličnoj higijeni, prijatnom izgledu i čistoći uniforme
 • Brine o čistoći radnog prostora i inventara
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema kolegama
 • Primjenjuje sve procedure koje se odnose na menadžment bezbijednosti hrane, menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine a koje se odnose na poslovanje mesare
 • Obavlja poslove pomoćnog radnika u mesari kada je to potrebno, zbog smanjenog obima posla i racionalizacije radne snage.
 • Primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu
 • Primjenjuje mjere PPZ
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca 

Za svoj posao odgovoran je: Šefu mesare
 
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: nikola.subotic@budvanskarivijera.co.me

Hotelska Grupa Budvanska Rivijera


Hotelska Grupa Budvanska Rivijera

Poslovi iz iste kategorije

  Lifeguard (m/f)

  Hostess

  Waiter (m/f)