Oglasi za posao

Zamjenik F&B menadžera/ F&B assistant

Petrovac, Crna Gora 26. avgust 2022.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za poziciju

Zamjenik F&B menadžera/ F&B assistant

Opis posla:
  • U odsustvu f&b menadžera organizuje i koordinira cjelokupan rad restorana sa pripadajućim salama, barovima i ostalim odjeljenjima;
  • Dužan je da se stara o asortimanu, vinskim kartama i sastavu jelovnika;
  • Vrši planiranje rada osoblja prema dnevnim, nedjeljnim i mjesečnim planovima. Zajedno sa šefom restorana planira godišnje odmore i slobodne dane za osoblje kojim rukovodi i odgovoran je za tačnost vođenja evidencije o prisustvu i odsustvu zaposlenih radnika;
  • Dodjeljuje smjene i radna područja zaposlenim i koordinira ispunjavanje radnih zadataka, sigurnosnih i higijenskih procedura;
  • Obezbjeđuje postizanje ekonomskih, kvalitativnih, ljudskih resursa i operativnih rezultata hotela kroz upravljanje ovim odjeljenjem, u skladu sa politikom kompanije i direktivama za upravljanje hotelima;
  • Organizuje i nadzire aktivnosti osoblja, kako bi se osigurao kvalitet usluga ponuđenih gostu;
  • Odgovoran je za mašine i opremu restorana. Koordinira održavanje, dekoraciju, čistoću i dobro stanje instalacija. Provjerava zamjenu ugostiteljskog tekstila i pribora za jelo i, u slučaju propusta, podnosi izvještaj odjeljenju za održavanje;
  • Uz f&b menadžera, odgovoran je za periodični popis inventara restorana;
  • Odgovoran je za imidž, atmosferu i dekoraciju restorana. U koordinaciji sa odeljenjem za čišćenje, zadužen za čišćenje područja gdje dolaze gosti. Provjerava imidž osoblja;
  • Koordinira čišćenje radne površine i dobro stanje posuđa i opreme;
  • Pravi stalne kontrole gotovine, obezbjeđuje gotovinsko poravnanje na prijemu;
  • Šefu restorana, menadžmentu hotela ili odjeljenju za hranu i piće predlaže prodajne strategije za poboljšanje produktivnosti odjeljenja;
  • Održava efektivnu komunikaciju sa šefom kuhinje u cilju dobre koordinacije oba odjeljenja, kroz održavanje sastanaka;
  • Obavlja aktivnosti za VIP goste, dobrodošlice za grupe i nudi pogodnosti za redovne goste;
  • Upravlja osobljem odjeljenja prema procedurama ljudskih resursa. Definiše radni plan, odgovoran je za njegovo ispunjenje. Organizuje periodične sastanke;
  • Izvršava administrativne kontrole odjeljenja: jedinstveni sistem računa, kontrola zaliha, kontrola faktura provizija, izvještaji o nepredviđenim platama (prekovremeni rad, bonusi) i praćenje korporativnih politika nabavke;
  • Predlaže godišnji budžet šefu restorana I rukovodstvu hotela shodno prognozi popunjenosti kapaciteta. Predlaže investicije za poboljšanje ili zamjenu opreme i objekata;
  • Odgovoran je za ispunjenje zakonskih obaveza koje odgovaraju ovoj oblasti i da bude prisutan za vrijeme inspekcijskih kontrola;
  • Koordinira osoblje za posebne usluge u banketiranju ili drugim uslugama hotela. Osigurava da je postavka stolova u skladu sa zahtjevima gostiju i prati događaje. Ako je potrebno, angažuje privremeno osoblje;
  • Fizički je prisutan u restoranu, pozdravlja goste i dodjeljuje stolove;
  • Osigurava pažnju i uslugu osoblja i sluša komentare i žalbe gostiju, obezbjeđujući im rješenje;
  • Stara se i odgovoran je za ljubaznost i uslužnost osoblja, sigurnost gostiju, ispunjavanje njihovih posebnih zahtjeva kao i za rješavanje pritužbi;
  • Uz f&b menadžera odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja kojim rukovodi;
  • Odgovoran je za nošenje propisanih unformi , urednost i higijenu osoblja kojim rukovodi;
  • Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi.

Uslovi:

  • VI ili IV stepen stručne spreme turističko- ugostiteljskog smjera;
  • Dobro poznavanje engleskog i još jednog stranog jezika (poželjno je poznavanje jezika većine klijenata);
  • Visok nivo odgovornosti u obavljanju radnih zadataka;
  • Sposobnost rukovođenja, profesionanost i kreativnost u radu;
  • Otvorenost za inovacije i sklonost timskom radu;
  • Poznavanje rada na računaru;
  • Dobro poznavanje vina;
  • 3 godine radnog iskustva na istoj ili sličnoj poziciji u hotelima slične kategorije.
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: hr@amihotel.me

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.