Oglasi za posao

Marketing manager

Podgorica, Crna Gora 19. avgust 2022.
logo

Profit App International AD

Zahtjevi:
 • Dobre komunikacione vještine,
 • Odlične organizacione vještine,
 • Smisao za timski rad 
 • Sposobnost samostalnog donošenja odluka,
 • Samopouzdanje prilikom predlaganja i procjene ideja,
 • Kreativnost, inovativnost, energija i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja,
 • Analiza marketinških izvještaja,
 • Poznavanje stranih jezika i rada na računaru,
 • Snalažljivost i spremnost na stalno usavršavanje i rad u dinamičnom okruženju,
 • Stručnjak u internetu i strategiji društvenih medija.
Opis poslova:
 • Definiše marketinške ciljeve (dugoročne, srednjoročne i kratkoročne), 
 • Osmišljava adekvatne marketinške strategije i taktike, 
 • Usklađuje raspoložive resurse sa postavljenim ciljevima,
 • Istražuje, analizira i prati trendove,
 • Nadgleda faktore koji utiču na šanse na tržištu, 
 • Planira i sprovodi marketinške aktivnosti i kampanje,
 • Kreira koncept ponude proizvoda,
 • Definiše cijenu proizvoda/usluge,
 • Razmatranje kanala distribucije i oblika promocije,
 • Povećanje svijesti o brendu i osmišljavanje sadržaja koji će informisati i podstaći potrošače na kupovinu,
 • Kreiranje imidža proizvoda i organizacije,
 • Analiza efektivnosti marketinških kampanja
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: info@profitapp.me