Oglasi za posao

Magacioner

Podgorica, Crna Gora 02. septembar 2022.
logo

BB Solar d.o.o.

Firma BB SOLAR D.O.O. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru revolucije br.7, raspisuje oglas za 1 izvršioca za radno mjesto:

MAGACIONER

Potrebni uslovi:
 • SSS / VSS – poželjan elektro ili ekonomski smjer;
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od najmanje 3 godine;
 • Poznavanje elektro-instalacione opreme, materijala i alata;
 • Vozačka dozvola kategorije: B; 
 • Upravljanje radnom mašinom - viljuškarom u okviru skladišnog prostora;
 • Obavezno poznavanje rada na računaru: Microsoft office (Word, Excel);
 • Poznavanje rada u programskim rješenjima za vođenje evidencije ulaza i izlaza robe i materijala u magacinskom poslovanju;
 • Poznavanje trgovinske terminologije i osnovnih načela magacinskog poslovanja; 
 • Da je državljanin Crne Gore;
 • Da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • Da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo nije pokrenut postupak;
 • Da u poslednje 3 godine nije kažnjavan za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora;
 • Referent lista radnog iskustva.
Glavna zaduženja:
 • Odgovornost za povjerene zalihe robe, inventara i alata u magacinu;
 • Organizacija prijema, skladištenja i izdavanja robe;
 • Vođenje potrebne dokumentacije i evidencije o zalihama opreme, materijala, alata;
 • Izvještavanje o stanju zaliha i komunikacija sa ostalim sektorima u okviru firme;
 • Održavanje urednosti robe u magacinu i samog magacinskog prostora;
 • Davanje predloga za unapređenje organizacije poslova u magacinu i bezbjednosti zaliha - imovine firme.
Profil kandidata:
 • Organizovana, odgovorna, precizna, ekspeditivna i prilagodljiva osoba;
 • Spremnost za rad u dinamičnom radnom okruženju I timu ljudi različitih profila;
 • Izražene verbalne i pisane komunikacione sposobnosti. 
Nudimo:
 • Rad u stabilnoj i perspektivnoj firmi;
 • Usavrašavanje i sticanje novih znanja i vještina;
 • Stimulativna nagrađivanja zavisno o poslovnim rezultatima i rezultatima tima;
 • Plata: po dogovoru u zavisnosti od reference kandidata. 
Napomena: 
 • Prijave sa biografijom tj. CV, mora sadržati fotografiju, lične podatke i kontakt telefon, i dostavlja se isključivo mailom na adresu natasa.spalevic@bbsolar.me
 • Nepotpune prijave I prijave koje nisu dostavljene u adekvatnoj formi neće se uzimati u obzir za dalje razmatranje.
 • Kandidati koji ne ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova, neće biti razmatrani.
 • Provjeru sposobnosti vrši poslodavac.    
 • BB SOLAR D.O.O. zadržava pravo da pozove na razgovor samo odabrane kandidate
   

BB Solar d.o.o.