Oglasi za posao

Nosač prtljaga - Bellboy

Budva, Petrovac 02. septembar 2022.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za radno mjesto

Nosač prtljaga/ Bellboy.

Opis posla:
 • vrši doček gostiju hotela i brine o njihovom prtljagu u skladu sa procedurama u hotelu;
 • vrši utovar, istovar i prenos prtljaga gostiju;
 • vodi brigu o pravovremenoj dostavi svih poruka, poštanskih pošiljki i prtljaga gostiju i vodi evidenciju o prijemu i odlaganju prtljaga gostiju i klijenata hotela;
 • dočekuje i ispraća goste u skladu sa procedurama;
 • vodi brigu o opterećenosti liftova i pravovoremeno obavještava kućnog majstora i odjeljenje recepcije o nastalim kvarovima;
 • brine o neometanju mira hotelskih gostiju i obavještava rukovodioca odjeljenja recepcije o kretanju sumnjivih osoba u hotelu;
 • reguliše promet ispred hotela;
 • brine o glavnom ulazu, prilazima hotelu i javnim prostorima ispred hotela;
 • brine da zaposleni radnici hotela za ulazak i izlazak ne koriste glavni ulaz hotela;
 • brine o urednosti ulaza u hotel, hotelskog predvorja i drugih javnih prostora i vrši prijavu kvarova;
 • odgovoran je za ažurnost i tačnost u svom radu;
 • odgovoran je za tačnost prijema i otpreme prtljaga gostiju i za sva oštećenja koja nastanu njegovom nepažnjom i nemarnošću u radu;
 • odgovoran je za nošenje propisane uniforme i za urednost i ličnu higijenu;
 • obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi.

Uslovi posla:
 • Poznavanje engleskog jezika.
 • Ljubaznost i komunikativnost.
 • Poželjno je da kandidat posjeduje vozačku kategoriju B kategorije.
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV na: hr@amihotel.me

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.