Oglasi za posao

Kandidati/kandidatkinje za stručno obrazovanje-školovanje za zanimanje „njegovatelj/ica“

Baden-Württemberg, Njemačka 05. oktobar 2022.
logo

Arbeitsmigration Schiel

Stručno školovanje (Ausbildung) za zanimanje „njegovatelj/ica“ u pokrajini
Baden-Württemberg/SR Njemačka

Početak školovanja: jesen 2023. godine. Trogodišnje obrazovanje u okviru dualnog sistema će se odvijati u stručnoj školi kao i u ustanovama za njegu organizacije „Diakonisches Werk Württemberg“, a prema reformskom programu koji je na snazi od januara 2020. godine. 
Tražimo Vas kao


Kandidate/kandidatkinje za stručno obrazovanje-školovanje za zanimanje „njegovatelj/ica“ u pokrajini 
Baden-Württemberg/SR Njemačka
Broj mjesta: do 30

Vaš profil:
  • Imate završenu srednju školu, 4 godine (SSS, IV stepen).
  • Jako ste motivisani i zainteresovani za oblast “njege”.
  • Vaše znanje njemačkog jezika je trenutno na A 2 nivou, a do proljeća 2022. godine treba samostalno da stignete do nivoa B 1. Postoji mogućnost učešća u projektu sa početnim znanjem njemačkog jezika, s tim da obrazovanje u Njemačkoj može početi tek po sticanju B 1 certifikata.
Šta Vam nudimo:
  • trogodišnji ugovor o stručnom obrazovanju,
  • nakon uspješnog završetka stručnog školovanja ponudu za stupanje u radni odnos na neodređeno vrijeme
  • atraktivnu platu-naknadu prema kolektivnom ugovoru javnog sektora,
  • praćenje i podršku u procesu apliciranja,
  • podršku pri dolasku i obezbjeđivanju smještaja. 
Više detalja ćete saznati u individualnom razgovoru.
Da li ste zainteresovani? 

Molimo Vas da pošaljete svoju prijavu putem elektronske pošte sa tabelarnom biografijom na adresu: info@arbeitsmigration-schiel.de
Posjetite nas i na Facebook 
Radujemo Vam se!

Arbeitsmigration Schiel