Oglasi za posao

Menadžer recepcije i prodaje hotelskih kapaciteta

Tivat, Crna Gora 11. oktobar 2022.
logo

La Roche

Menadžer recepcije i prodaje hotelskih kapaciteta

Primarne odgovornosti:
 • Prodaja hotelskih kapaciteta putem direktnih i indirektnih kanala prodaje;
 • Uspostavljanje kontakta sa potencijalnim novim klijentima;
 • Odgovaranje na upite klijenata te izrade i slanje ponuda;
 • Briga o prodajnom procesu, od ponude do naplate;
 • Izrada, vođenje i ažuriranje baze klijenata;
 • Organizuje i nadzire rad recepcije;
 • Odgovoran je za poslovne rezultate, kvalitet usluge i troškove sektora recepcije;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika;
 • Uspostavlja raspored rada smjena i radnika recepcije i vodi evidenciju;
 • Nadgleda i učestvuje u prijavljivanju i odjavljivanju hotelskih gostiju;
 • Brine o pravilnoj naplati hotelskih usluga, o izdavanju računa i fiskalnog isječka u skladu za zakonskim propisima;
 • Odgovoran je za pravilan rad na recepciji u skladu sa pravilima struke i zakonskim propisima;
 • Učestvuje u primanju rezervacija za hotelski smještaj i druge vrste hotelskih usluga;
 • Evidentira i kontroliše knjigu gostiju;
 • Odgovoran je za novac od naplate hotelskih računa, kao i iznos gotovog novca u kasi, odnosno depozit;
 • Vrši neophodna trebovanja za neometan rad odjeljenja recepcije;
 • Vrši nadzor nad obučenošću zaposlenih u svom odjeljenju;
 • Vrši upgrade usluge, prodaja i maksimiziranje mogućnosti za prodaju;
 • Vodi dnevne, mjesečne i godišnje statističke izvještaje o popunjenosti hotela, broju gostiju kao i o prosječnoj cijeni noćenja;
 • Stara se o inventaru i u slučajevima nastanka štete uzrokovane od strane gostiju, po potrebi interveniše;
 • Komunicira sa gostima hotela, prima prigovore i reklamacije te odgovara na njih, odnosno prosleđuje ih nadređenima;
 • Brine se o cjelokupnoj administraciji koja se odnosi na odjeljenje recepcije;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Generalnog menadžera;
KVALIFIKACIJE:
 • VŠS
 • Miminum 3 godine radnog iskustva na istim poslovima
 • Obavezno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje drugog stranog jezika je prednost (ruski jezik)
 • Poznavanje rada na računaru
NUDIMO:
 • Rad u timu mladih i motivisanih ljudi;
 • Pored redovnog ličnog dohotka i mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja;
 • Priliku da se susretnete i naučite stvari koje do sada niste radili a tiču se prodaje, te na taj način nadogradite svoje dosadašnje iskustvo.
Svi zainteresovani kandidiati CV mogu poslati na mail: [email protected]

La Roche