Oglasi za posao

Poziv za pripravnike

Podgorica, Crna Gora 10. decembar 2022.
logo

NOVA M

Televizija "Nova M", članica United Media (vodeće medijske kompanije u jugoistočnoj Evropi), otvara pozicije za Program stručnog osposobljavanja, namijenjen licima sa stečenim visokom obrazovanjem, bez radnog iskustva u struci.
Program stručnog osposobljavanja se pokazao veoma uspješnim u našoj kompaniji. Polaznici programa su imali priliku da sa nama provedu 9 mjeseci i steknu svoja prva praktična radna iskustva, a neki od njih su danas stalno zaposleni u našoj kompaniji.
Prednost konkurisanja za obavljanje stručnog osposobljavanja u našoj televiziji je rad u renomiranoj kompaniji svetskog glasa. Uniprijedićete znanje, učiti od najboljih i biti dio inovativne televiziji sa najraznovrsnijim sadržajem.
 

Oglasi za stručno osposobljavanje u televiziji “Nova M”, oglašeni su pod imenom poslodavca NOVA M DOO, a tražimo sledeće pozicije:
  • Novinare
  • Pravnike
  • Realizatore
  • Producente
  • Montažere
  • Grafičke dizjanere
  • Marketing aistente
  • Asistente u službi finansija
Prijavite se za Program stručnog osposobljavanja putem portala www.euprava.me do 10.decembra i postanite dio uspješnog tima.
Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na email adresu kabinet@novam.tv

NOVA M DOO