Oglasi za posao

Referent za nabavku u maloprodaji

Podgorica, Crna Gora 09. decembar 2022.
logo

HIFA OIL CG d.o.o.

HIFA OIL CG d.o.o. Podgorica sa sjedištem na adresi Cijevna bb, je kompanija koja se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima.
Zbog otvaranja benzinske pumpe u Podgorici raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto:


Referent za nabavku u maloprodaji

Opis posla:
 • Ulistavanje novih proizvoda (Unos u sitem, Cjenovnike i narudžbenice, Definisanje MPC u skladu sa politikom cijena, Eventualno sačinjavanje raspisa po objektima, Uvrštavanje u planograme)
 • Delistiranje proizvoda (Označavanje u sistemu, Organizacija rasprodaje ili/i povrata dobavljaču, monitoring procesa rasprodaje)
 • Kreiranje i vođenje Category managementa (Kreiranje floorplanova uz odobrenje Voditelja nabave, Kreiranje i kontrola planograma za DAS)
 • Organizacija i monitoring akcija vezanih za DAS (Komunikacija sa dobavljačima tj.prikupljanje ponuda, Selekcija artikala, Određivanje akcijskih cijena u skladu sa politikom cijena, Komunikacija sa sektorom marketinga u pogledu oglašavanja i unapređenja prodaje, Komunikacija sa fakturnim odjeljenjem u pogledu fakturisanja kataloških i akcijskih aktivnosti, Sačinjavanje izvještaja vezanog za rezultate akcijskih aktivnosti)
 • Organizacija i monitoring aktivne prodaje za DAS (Komunikacija sa dobavljačima tj.prikupljanje ponuda, Selekcija artikala, Određivanje akcijskih cijena u skladu sa politikom cijena, Sačinjavanje raspisa, Komunikacija sa sektorom marketinga u pogledu oglašavanja i unapređenja prodaje, Komunikacija sa fakturnim odjeljenjem u pogledu fakturisanja kataloških i akcijskih aktivnosti, Sačinjavanje izvještaja vezanog za rezultate akcijskih aktivnosti, Provedba nagrađivanja najuspješnijih prodajnih objekata i pojedinaca u skladu sa budžetom)
 • Kontrola i korektivne aktivnosti vezane za obezbjeđenje optimalnog stanja zaliha po poslovnicama
 • Kontrola i obezbjeđenje provedbe klauzula iz potpisanih ugovora sa dobavljačima (Provođenje planiranog asortimana, Pridržavanje ozicioniranja i planograma, Koordiniranje fakturisanja i obezbjeđenja K.O. za stavke iz ugovora koje se odnose na pozicioniranje, planograme, dodatne stalke i frižidere, kao i superrabate)
 • Organizuje uvoz i koordinira isporuku po poslovnicama ekskluzivnih premium proizvoda u saradnji sa osobljem zaduženim za internu logistiku unutar firme
 • Organizuje i prati isporuke i potrošnju vezanu za internu nabavu sektora maloprodaje
 • Povremeni obilasci lokacija sa ciljem kontrole procesa i unapređenja sistema 
Posebni zadaci:
 • Vođenje dosjea dobavljača (Ugovori, Cjenovnici, Akcije, Vanredne aktivnosti i problemi)
 • Rješavanje svih vanrednih problema vezanih za nabavu DAS-a i interne nabave sektora maloprodaje.
 • Preuzimanje aktivnosti od voditelja nabave u slučaju njegovog odsustva (Godišnji odmor, Bolovanje, Vanredne okolnosti...)
Uslovi:
 • SSS
 • Stručno usmjerenje: Ekonomski ili Društveni smjer
 • Radno iskustvo u maloprodaji na istim ili sličnim pozicijama minimum godinu dana
 • Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
 • Sistematičnost i visok nivo analitičkih sposobnosti 
 • Spremnost za rad u timu
 • Spremnost za rad na terenu
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske sposobnosti
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail:[email protected]
Informacija na broj: 067/766-069

HIFA OIL CG d.o.o.