Oglasi za posao

Konobar

Budva, Crna Gora 31. mart 2023.
logo

Dukley Hotels and Resorts

Nestled in a picturesque bay featuring beautiful private beaches and awe-inspiring views, this is a gorgeous seaside retreat. Deluxe apartments overlooking the crystal clear Adriatic sea make Dukley Hotel one of Montenegro’s premier holiday destinations.
We are looking for position:


Konobar

Odgovoran: 
 • Šefu restorana
Opis posla:
 • Pravovremeno i kvalitetno  izvršava poslove i zadatka iz svog djelokruga rada;
 • Priprema restoran  za usluživanje i vrši završne radove u restoranu za usluživanje;
 • prima i smiješta goste;
 • Obavezno izdaje gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, prima porudžbinu;
 • Poznaje vinsku kartu, kartu  pića i meni;
 • Uslužuje VIP goste u kompleksu;
 • Vrši prezentaciju jela i pića;
 • Poslužuje gosta u skladu sa postavljenim standardima i normama;
 • Naplaćuje račun;
 • Odgovara za kvalitet usluge koju pruža, kao i za mise en place,;
 • Vodi brigu o ličnoj higijeni i prijatnom izgledu;
 • Vodi brigu o čistoći radnog prostora;
 • Vodi računa da na svim stolovima moraju biti postavljene karte pica;
 • Ne uslužuje alkoholnim pićem gosta koji je mlađi od 18 godina;
 • Blagovremeno prijavljuje sve nepravilnosti i kvarove svog dijela radnog prostora na obrascu za prijavu kvara;
 • Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme, i štiti zdravlje i okolinu;
 • Ljubazno i pristojno se ponaša prema gostima;
 • Primjenjuje mjere i  sredstva zaštite na radu;
 • Komunicira sa saradnicima, ispraća goste.
Uslovi:
 • III/IV stepen stručne spreme;
 • Odgovoran, tacan , samostalan u radu i sistematičan pristup radu;
 • Sposobnost logičnog razmišljanja i lake  komunicikacije sa saradnicima i nadležnima.
Radno iskustvo:
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na  navedenoj  poziciji u hotelima ili restoranima;
 • Poznavanje 2 strana jezika (poželjno ruski i engleski);
 • Poznavanje vina;
 • Rad sa ribom i morskim plodovima;
 • Poznavanje tehnika potrebnih za unapređenje prodaje.
Mjesto rada:
 • Dukley Hotel u Budvi

Pridružite se našem timu!
Pošaljite Vašu radnu biografiju na:
[email protected]
Rok za prijavu:
31.03.2023.godine
                                                                                                                               

 

Dukley Hotels and Resorts