Oglasi za posao

F&B Manager

Ulcinj, Crna Gora 31. mart 2023.
logo

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma

Hotel “Azul Beach Resort Montenegro” by Karisma u Ulcinju traži pojačanje za svoj tim:

F&B Manager
 
OPIS POSLOVA:
 • Upravlja radom sektora hrane i pića i koordinira radom jedinica;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama sektora i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika restorana i barova;
 • Teži ka maksimalnoj optimizaciji profita u svakoj mogućoj situaciji;
 • Zajedno sa svojim šefovima vrši nadzor zaliha materijala kao što su: posuđe, staklo, kuhinjska oprema, stolnjaci itd., kao i odgovarajuće čuvanje, adekvatno rukovanje istoga te realizuje redovno mjesečno popisivanje sitnog inventara;
 • Učestvuje u izradi godišnjeg plana – budžeta za sektor hrane i pića i vodi brigu o ostvarenju planiranog;
 • Vodi računa o pravilnoj raspodjeli radne snage u skladu sa budžetom;
 • Kontroliše troškove restorana i barova prema planiranom budžetu;
 • Prati i koordinira usluge svog sektora, jedinica i kontroliše naplatu i potpisivanje računa;
 • Odgovoran je za poslovne rezultate restorana i barova, kvalitet usluge te troškove sektora hrane i pića;
 • Planira raspored rada radnika sektora, jedinica i upravlja radom svih radnika;
 • U saradnji sa šefovima jedinica (kuhinja, restorani, barovi), priprema predlog godišnjeg plana poslovanja sektora;
 • Redovno vrši pregled svih jedinica hrane i pića (obilazi ih zajedno sa Generalnim menadžerom); Izrađuje sadržaj za štampani materijal sektora hrane i pića (popise pića i jelovnike);
 • U saradnji sa šefom kuhinje i restorana, sastavlja jelovnike, odabire hranu i piće;
 • Predlaže nove tehnologije pripreme hrane i posluživanja, utvrđuje standarde i kontroliše njihovu primjenu;
 • Organizuje obučavanje radnika sektora hrane i pića i motivise supervizore i njihove radnike svojim pozitivnim i pravilnim stilom upravljanja;
 • Učestvuje u analizi mjesečnih ostvarenih rezultata poslovanja i dostavlja izvještaj Generalnom menadžeru; Izvještava generalnog menadžera putem dnevnih, sedmičnih i mjesečnih izvještaja o svim događanjima iz sektora hrane i pića uključujući i izvještaj dnevne zarade svih jedinica hrane i pića;
 • Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za koje se ukaže potreba.

Uslovi:
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • VII stepen stručne spreme.
 • Aktivno znanje engleskog jezika.
 • Odlično poznavanje MS Office.

Nudimo:
 • Priliku za rad u dinamičnom i podsticajnom radnom okruženju.
 • Mogućnost stručnog usavršavanja u našim hotelima u Meksiku, Dominikanskoj Republici i Jamajci.
 • Stimulativne finansijske uslove.
 • Priliku za učestvovanje na stručnim edukacijama u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko želite da budete dio našeg uspješnog tima prijavu sa radnom biografijom možete poslati na e-mail adresu: posao@karismaadriatic.com

Rok za prijavu je do 28.02.2023.godine.

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma