Oglasi za posao

Glavni kuvar / Executive Chef

Ulcinj, Crna Gora 07. april 2023.
logo

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma

Hotel “Azul Beach Resort Montenegro” by Karisma u Ulcinju traži pojačanje za svoj tim:

Pozicija: Glavni kuvar
Lokacija: Ulcinj, Crna Gora
 
OPIS POSLOVA: 
 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda u poslovanju hotela;
 • Učestvovanje u svakodnevnim sastancima u sektoru hrane i pića;
 • Upravlja i koordinira radom kuhinje;
 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda u poslovanju hotela;
 • Učestvovanje u svakodnevnim sastancima u sektoru hrane i pića;
 • Upravlja i koordinira radom kuhinje;
 • Sprečava upotrebu, pripremu ili služenje hrane koja ne odgovara hotelskim standardima kvaliteta i sigurnosti;
 • Vodi svu potrebnu dokumentaciju vezanu za HACCP, Crystal;
 • Učestvuje u prijemu radnika, motiviše, daje opomene i predlaže disciplinske mjere ili otkaz zaposlenim radnicima;
 • Planira, organizuje i nadgleda rad kuhinje i direktno upravlja radnicima kuhinje;
 • Kontroliše troškove kuhinje prema planiranom budžetu;
 • Utvrđuje godišnji, sezonski i nedeljni raspored rada radnika;
 • Nadgleda, ocjenjuje i obučava osoblje u kuhinji Nadgleda poštovanje pravila vezanih za ličnu higijenu i ponašanje zaposlenih i posjetioca u kuhinji;
 • Izrađuje sve kalkulacije recepata;
 • Uzima uzorke i stalno provjerava pripremljenu hranu i ne dopušta da bude poslužena ona hranakoja ne odgovara dogovorenim standardima i učestvuje u rješavanju reklamacije gostiju;
 • U dogovoru sa menadžerom sektora hrane i pića planira i sprovodi nove jelovnike;
 • Vodi i/ili delegira obuku na radnom mjestu - poboljšava vještine podređenih;
USLOVI:
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Srednje obrazovanje ili visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK;
 • Organizacijske sposobnosti,sposobnosti koordinacije i kontrole dodijeljenih poslova;
 • Poznavanje rada na računaru.
NUDIMO:
 • Priliku za rad u dinamičnom i podsticajnom radnom okruženju;
 • Mogućnost stručnog usavršavanja u našim hotelima u Meksiku, Dominikanskoj Republici i Jamajci;
 • Stimulativne finansijske uslove;
 • Troskovi smjestaja i dnevnih obroka su obezbijedjeni.
Ukoliko želite da budete dio našeg uspješnog tima prijavu sa radnom biografijom možete poslati na e-mail adresu: [email protected].
Hotel "Azul Beach Resort Montenegro" Karisma in Ulcinj is looking for reinforcements for its team:

Position: EXECUTIVE CHEF
Location: Ulcinj, Podgorica
 
JOB DESCRIPTION:
 • Implementation to all defined procedures and standards in the hotel business;
 • Participating in day-to-day meetings in the food and beverage sector;
 • Manages and coordinates the work of the kitchen;
 • Control and development of the all prescribed processes and procedures;
 • Participating in day-to-day meetings in the food and beverage sector;
 • Manages and coordinates the work of the kitchen;
 • Prevents the use, preparation or serving of food that does not meet the hotel's quality and safety standards;
 • Maintains all necessary documentation related to HACCP, Crystal;
 • Participates in the reception of workers, motivates, gives warnings and proposes disciplinary measures or dismissal to employed workers;
 • Plans, organizes and supervises kitchen work and directly manages kitchen workers;
 • Controls kitchen expenses according to the planned budget;
 • It determines the annual, seasonal and weekly work schedule of workers;
 • Supervises, evaluates and trains staff in the kitchen Supervises compliance with rules related to personal hygiene and the behavior of employees and visitors in the kitchen;
 • Makes all recipe calculations;
 • Takes samples and constantly checks the prepared food and does not allow food that does not meet the agreed standards to be served and participates in resolving guest complaints;
 • Plans and implements new menus in agreement with the manager of the food and beverage sector;
 • Leads and/or delegates on-the-job training - improves subordinates' skills;
CONDITIONS:
 • At least 5 years of work experience;
 • Knowledge of English language;
 • Secondary education or higher education in the scope of at least 240 CSPK credits.
 • Organizational abilities, ability to coordinate and control assigned tasks
 • Computer skills
We offer:
 • An opportunity to work in a dynamic and stimulating work environment.
 • The possibility of professional training in our hotels in Mexico, the Dominican Republic and Jamaica.
 • Stimulating financial conditions.
If you want to be part of our successful team, you can send an application with a resume to the e-mail address: [email protected].

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma