Oglasi za posao

Poslastičar

Petrovac, Crna Gora 31. mart 2023.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za radno mjesto poslastičar.

Opis posla:
 • priprema radno mjesto, potreban alat i aparate za pripremu jela;
 • samostalno priprema sva desertna jela koja su na jelovniku;
 • vrši sve moguće pripreme za iduću smjenu u kuhinji;
 • pripremu jela vrši prema propisanim normativima i standardima;
 • naročitu pažnju poklanja što ekonomičnijem pripremanju jela;
 • čuva opremu i sitan inventar,
 • popisuje utrošene namirnice i popis daje šefu kuhinje i kuvaru specijalisti;
 • pomaže kuvaru specijalisti i priprema A la carte jela;
 • učestvuje u pripremi i serviranju švedskog stola;
 • vodi brigu i odgovara za higijenu prostora u kom radi;
 • vodi brigu i odgovara za higijenu sredstava kojim radi i za ličnu higijenu;
 • radi u dogovoru sa kuvarom specijalistom, šefom kuhinje i šefom restorana;
 • prije završetka smjene, radnu jedinicu, opremu i alat dovodi u čisto stanje te tako predaje drugoj smjeni;
 • obavezan je da dnevnu narudžbu namirnica uskladišti u predviđene prostorije i rashladne uređaje;
 • odgovoran je za tačnost i blagovremenost dostave svih potrebnih podataka rukovodiocima i licima kojim vrši dostavu podataka;
 • odgovoran je za nošenje propisane uniforme i za urednost i ličnu higijenu;
 • obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi.
Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail: hr@amihotel.me

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.