Oglasi za posao

Podrumar – radnik u vinskom podrumu (m/ž)

Zagarač, Novo selo 22. novembar 2023.
logo

Keković Estate

Kompanija Keković Estate je u potrazi za strastvenim i inovativnim pojedincem za poziciju:

PODRUMAR – radnik u vinskom podrumu
Mjesto rada: Zagarač, Novo selo

Opis posla:

  • Organizuje i provodi svakodnevni rad u podrumu na rezervoarima i u destileriji na osnovi pismenih ili usmenih naloga tehnologa;
  • Brine se o njezi i čuvanju vina i svih drugih roba,uskladištenih u podrumu i rezervoarima kao i čistoći cisterni i ostalih sudova za smještaj roba;
  • Brine se o čistoći i urednosti prostorija u podrumu,mašina za rad,raznih pomagala i priključaka (crijeva,instalacija i sl.);
  • Brine se da je propisno uskladišten i čuvan potrebni repromaterijal i inventar,koji služi za potrebe odjela vinarije;
  • Vrši kvantitativno a prema mogućnosti i kvalitativno preuzimanje i izdavanje roba (vina) - vodi potrebnu skladišnu dokumentaciju,koju redovno ili periodično dostavlja odgovarajućim službama društva;
  • Prati stanje,kretanje i utrošak svih roba i o tome redovno izvještava tehnologa;
  • Odgovoran za čuvanje,pravilno uskladištenje i vođenje dokumentacije za sve robe u okviru vinarije i izvršavanje;
  • Za svoj rad odgovara tehnologu - u odsustvu tehnologa organizuje poslove prema potrebama i daje obavještenje o poslovima na traženju odgovornih osoba ili službi.

Zainteresovani kandidati CV mogu da pošalju na email info@kekovicestate.me