Oglasi za posao

Armirač

Ulcinj, Crna Gora 30. novembar 2023.
logo

Cerovo

Kompanija Cerovo DOO, za potrebe zapošljavanja u Prodajnom centru u Stovarištu Ulcinj, raspisuje sljedeći konkurs: 
 

ARMIRAČ
(1 izvršilac)
 

OPIS POSLA:

  • Obavlja poslove na izradi  građevinske armature  poštujući  usvojenu projektnu dokumentaciju 
  • Pomaže   u izvršavanju svih građevinsko-zanatskih poslova na objektu po nalogu poslovođe kojem odgovara za svoj rad 
  • Poštuje   i   sprovodi   odluke,pravila,upustva   i   zadatke   koji   su   mu   dati   od   neposrednog rukovodioca,kome odgovara za svoj rad
  • Poštuje mjere zaštite  i  zdravlja na radu i preventivne mjere protivpožarne zaštite  i   lično se stara o njihovom sprovođenju
  • Poštuje   i   sprovodi   odluke,pravila,upustva   i   zadatke   koji   su   mu   dati   od   neposrednog rukovodioca,kome odgovara za svoj rad
  • Obavlja i druge poslove po nalogu Šefa poslovne jedinice i Poslovođe 


USLOVI:

  • Četvrti nivo (IV) Podnivo jedan (IV1):kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja 
  • Prvi nivo (I) podnivo dva (I2): kvalifikacija završenog osnovnog obrazovanja; 
  • Radno iskustvo najmanje 1 godina; 


Prijave slati na e-mail adresu posao@cerovo.com ili putem opcije KONKURIŠITE.

Cerovo doo

Cerovo

Poslovi iz iste kategorije

  Monter polica

  Armirač

  Armirač