Oglasi za posao

Supervizor recepcije

Kotor, Crna Gora 30. april 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:
                       

Supervizor recepcije

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Pomaže menadžeru recepcije u svim poslovima vođenja sektora;
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama sektora Recepcije i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika sektora recepcije tokom svoje smjene;
 • Uspostavlja raspored rada smjena i radnika recepcije;
 • Prima rezervacije soba telefonom, telefaksom, e-mail-om, ili rezervacijskim sistemom ispunjavanjem propisanog obrasca i u skladu sa propisanim pravilima i procedurama;
 • Prihvata i otkazuje rezervacije, i sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju;
 • Ispostavlja račune/fakture (za goste i agencije) za izvršene usluge;
 • Priprema popis slobodnih soba za tekući i sljedeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihovog dolaska;
 • Izvještava pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu;
 • Pazi na to da se ploča sa kursom stranih valuta ažurno održava;
 • Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica;
 • Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima;
 • Provjerava tačnost izvještaja domaćinstva u odnosu na podatke recepcije;
 • Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene;
 • Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposleni/sektori); Poboljšava prihod od soba i telefona sprovođenjem odgovarajućeg sistema kontrole;
 • Redovno provjerava kartone sa podacima o stvarima odloženim u sef kako bi vidio je li neki gost nešto zaboravio i ažurira te podatke;
 • Sastaje se sa vodičima grupa i održava sa njima kontakt tokom boravka grupa, i održava stalni kontakt sa tur-operatorima i njihovim predstavnicima;
 • Preuzima informacije i pregleda podatke o smjenama kako bi osigurao da posao neometano teče;
 • Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih poučava na samom radnom mjestu;
 • Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi sa gotovinom, kreditnim karticama i putničkim čekovima;
 • Pregleda račune gostiju i izvještaje o onima koji su prekoračili kućno ograničenje;
 • Radi sa uređajem za kreditne kartice, vrši njihov bilans i zatvara na kraju smjene;
 • Knjiži troškove na konta gostiju, prima i evidentira plaćanje od gostiju;
 • Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije;
Kvalifikacije:
 • SSS/VS/VSS – Završena škola ili fakultet za hotelski management (ekonomski smjer) ili profesionalni trening;
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum dvije godine;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i još jednog stranog jezika.
Profil traženog kandidata:
 • Komunikativnost, ljubaznost i pristupačnost;
 • Razvijene organizacione sposobnosti;
 • Sistematičan i informisan;
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Obezbijeđen smještaj ili nadoknada za smještaj;
 • Obezbijeđen obrok.
   

Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 30.04.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas