Oglasi za posao

Ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 13. februar 2024.
logo

MFI WIN CREDIT

Mikrokreditna finansijska institucija - MFI WIN CREDIT, raspisuje konkurs za poziciju:
 
Ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
Mjesto rada: Podgorica
Ključne odgovornosti i aktivnosti:
Planiranje, kontrola rada i izvještavanje o poslovima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Predlaganje kratkoročnog (jednogodišnjeg) operativnog plana organizacione jedinice;
 • Izrada godišnjeg i kvartalnih izvještaja o obavljenim kontrolama i procjenama rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Izvještavanje Odbora direktora o realizaciji ostalih aktivnosti iz operativnog plana Odjeljenja, kao i o drugim radnjama bitnim za unaprijeđenje sistema otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Uspostavljanje, sprovođenje i razvoj sistema otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma         
 • Predlaganje izmjena operativnih postupaka i predlaganje internih akata koji se odnose na otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i izrada smjernica za obavljanje provjera vezanih za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Priprema i realizacija programa stručnog osposobljavanja zaposlenih MFI u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Praćenje promjena u zakonskoj regulativi iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i učestvovanje u postupcima kontrole i inspekcijskog nadzora iz navedene oblasti;
 • Blagovremeno dostavljanje podataka organu uprave nadležnom za policijske poslove/ finansijsko obaveštajnoj jedinici i Centralnoj banci Crne Gore, kao i saradnja sa ovlašćenim licima komercijalnih banaka preko kojih klijenti MFI obavljaju novčane transakcije;
 • Vođenje evidencije u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Predlaganje unaprijeđenja u informacionom sistemu u cilju efikasnijeg sprovođenja sistema otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Sprovođenje poslova monitoringa kreditnih fajlova i unaprijeđenje kvaliteta kreditne dokumentacije u sektorom Operacija
 • Koordinacija procesa kontrole kreditnih fajlova radi utvrđivanja kompletnosti kreditne dokumentacije, usklađenosti rada zaposlenih u sektoru Operacija sa usvojenim procedurama, kao i radi provjere kompletnosti i kvaliteta podataka unesenih u informacioni sistem;
 • Evaluacija rezultata sprovedenih kontrola i ukazivanje na trendove;
 • Predlaganje izmjena i dopuna u procedurama, dokumentaciji i informacionom sistemu u skladu sa nalazima dobijenim kroz monitoring kreditnih fajlova;
 • Učešće u radu ad-hoc tijela za upravljanje kreditnom dokumentacijom, kao i u povremenim i privremenim aktivnostima Sektora operacija u dijelu kontrole pojedinačnih portfolija;
 • Pružanje savjetodavne podrške zaposlenima u Sektoru Operacija u dijelu poslova otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (kategorijazacija klijenata i analiza transakcija), ispravnosti kreditne  dokumentacije i njene usklađenosti sa usvojenim procedurama.
Upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma
 • Upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i drugim srodnim i povezanim rizicima u preventivnoj, detektivnoj i korektivnoj fazi;
 • Izvještavanje o uzrocima rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i preduzetim mjerama;
 • Izvođenje zaključaka i predlaganje unaprijeđenja u dijelu upravljanja predmetnim rizikom;
 • Delegiranje nadležnosti prema zamjeniku u cilju efikasnijeg upravljanja rizicima.
Ostalo
 • Prijem prijava zviždača i sprovođenje postupaka u cilju provjere istinitosti navoda iz prijave, te predlaganje mjera i postupanje u skladu sa zakonskim i internim aktima;
 • Obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.
Zahtjevi:
 • Obrazovanje: VII nivo – podnivo 1, kvalifikacija visokog obrazovanja, oblast društvenih nauka –pravno usmjerenje.
 • Rad na računaru: Microsoft Office paket, srednji nivo, sa posebnim fokusom na Excel.
 • Vozačka dozvola: Dozvola B kategorije, aktivan vozač.
 • Strani jezici: Poželjno znanje engleskog jezika, srednji nivo.
 • Sertifikati: /
 • Radno iskustvo: Minimum 3 godine radnog iskustva.
Uslovi:
 • Konkurentna zarada
 • Integritet, kvalitet, fleksibilnost, posvećenost;
 • Biti dio brzo rastuće, uspješne kompanije, uz realnu mogućnost za napredovanje
Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem mejla:  hr@wincredit.me ili putem opcije KONKURIŠITE.