Oglasi za posao

Specijalista u sektoru operacija (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 13. februar 2024.
logo

MFI WIN CREDIT

Mikrokreditna finansijska institucija - MFI WIN CREDIT, raspisuje konkurs za poziciju:
 
Specijalista u sektoru operacija
Mjesto rada: Podgorica
Ključne odgovornosti i aktivnosti:
Prezentacija i promocija kreditnih proizvoda
 • Targetiranje i animacija potencijalnih klijenata na dodijeljenom terenu;
 • Vršenje prezentacije i promocije kreditnih proizvoda kroz neposredni kontakt sa potencijalnim klijentima u kancelariji i na terenu;
 • Učestvovanje u kampanjama i projektima koji za cilj imaju promociju kreditne ponude u lokalnoj zajednici kroz kanale direktnog marketinga;
 • Održavanje mreže postojećih klijenata.
Prijem i obrada kreditnih zahtjeva
 • Komunikacija sa klijentom i unos kreditnog zahtjeva u core business aplikaciju, kao i sveobuhvatno prikupljanje podataka za analizu rizika;
 • Analiza kreditne zaduženosti i kreditne istorije klijenta, kao i analiza kreditne sposobnosti klijenta;
 • Vršenje terenskih posjeta u postupku obrade zahtjeva, a u skladu sa internim procedurama;
 • Ugovaranje sredstava obezbjeđenja sa klijentom (broj i vrste garancija, održavanje sastanka sa garantima);
 • Priprema kompletne kreditne dokumentacije neophodne za proces odobravanja kredita.
Odlučivanje o kreditnim zahtjevima u okviru svojih nadležnosti i informisanje klijenata
 • Odlučivanje po kreditnim zahtjevima u skladu sa internim procedurama;
 • Obaviještavanje klijenata o odluci Kreditnog odbora;
 • Pojašnjenje prava i obaveza koja proističu iz ugovornog odnosa (prezentacija članova ugovora o kreditu i plana otplate klijentu);
 • Potpisivanje ugovora o kreditu;
 • Administriranje kartica za plaćanje.
Ostalo
 • Aktivna saradnja sa neposredno nadređenim u procesu planiranja kreditnog portfolija, kao i sa savjetnicima za naplatu u dijelu monitoringa i naplate po (potrebi i na zahtjev);
 • Realizacija interne obuke za novozaposlene;
 • Obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.
Zahtjevi:
 • Obrazovanje: VI nivo – kvalifikacija visokog obrazovanja, poželjno ekonomsko usmjerenje.
 • Rad na računaru: Microsoft Office paket, srednji nivo, sa fokusom na Excel.
 • Strani jezici: /
 • Vozačka dozvola: Dozvola B kategorije, aktivan vozač.
 • Sertifikati: /
 • Radno iskustvo: Minimum 2 godine radnog iskustva.
Uslovi:
 • Konkurentna zarada
 • Integritet, kvalitet, fleksibilnost, posvećenost;
 • Biti dio brzo rastuće, uspješne kompanije, uz realnu mogućnost za napredovanje
Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem mejla:  hr@wincredit.me ili putem opcije KONKURIŠITE.