Oglasi za posao

Rukovodilac odjeljenja recepcije (Front Office Manager)

Budva, Petrovac 14. februar 2024.
logo

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.

Hotel AMI Budva Petrovac raspisuje konkurs za radno mjesto

Rukovodilac odjeljenja recepcije (Front Office Manager)

 
Uslovi:
 • VII stepen stručne spreme– Fakultet za turizam i hotelijerstvo;
 • Aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje drugog jezika je prednost;
 • Poznavanje softvera za rezervaciju smještaja;
 • Upravljanje prinosima;
 • Visok nivo odgovornosti u obavljanju radnih zadataka;
 • Organizacione i komunikacione vještine i sklonost timskom radu;
 • Sposobnost rukovođenja, profesionalnost i kreativnost u  radu;
 • Minimum 3 godine na sličnoj poziciji u hotelima iste kategorije.
Opis poslova:
 • Vodi ukupno poslovanje prijemnog odjeljenja koje čine recepcija, blagajna, komunikacije i garaža;
 • Organizuje, koordinira i nadzire rad svih poslova koji pripadaju prijemnom odjeljenju i recepciji i odgovoran je za zakonitost i tačnost obavljanja svih poslova iz domena prijemnog odjeljenja i recepcije;
 • Nadgleda poslove za postizanje maksimalne popunjenosti hotela i postizanje maksimalnih cijena;
 • Obezbjeđuje postizanje ekonomskih, kvalitativnih, operativnih i kadrovskih ciljeva hotela upravljajući odjeljenjem kojim rukovodi u skladu sa politikom kompanije;
 • Priprema godišnji budžet i pregled razvoja budžeta odjeljenja i preduzima odgovarajuće mjere kako bi se izbjegla negativna budžetska odstupanja;
 • Osigurava zadovoljstvo gostiju pravilnom uslugom prilikom prijavljivanja, raspoređivanja soba i odjavljivanja;
 • Osmišljava i prenosi strategiju osoblju u cilju postizanja najboljeg stepena popunjenosti hotela;
 • Uspostavlja i nadgleda odgovornost osoblja u različitim smjenama i osigurava da osoblje radi po standardnim procedurama;
 • Priprema i radi nedjeljne i mjesečne prognoze i ostvarenja noćenja sa direktorom hotela;
 • Kontroliše i održava primjene standarda ponašanja, oblačenja i higijene zaposlenog osoblja;
 • Provjerava i kontroliše da li sistem ispravno naplaćuje različite tarife prema vrsti klijenta, pravilno izdaje hotelske fakture i stremi ka maksimalizovanju profitabilnosti;
 • Studira i analizira nadležnost i tržišne trendove;
 • Brine se o i kontroliše cjelokupnu administraciju koja se odnosi na prijemno odjeljenje;
 • Osigurava ispravnu implementaciju novih politika i proizvoda iz glavne kancelarije (sjedišta grupacije);
 • Pregleda rezervacije i cijene, održavajući kontakte sa najvažnijim gostima kao i sa drugim gostima hotela;
 • Radi sa svim izvještajima (budžetom, biznis planom, prognozama i sl.) u vezi sa operativnim i ekonomskim upravljanjem hotela;
 • Upravlja selekcijom, obukom i razvojem osoblja odjeljenja recepcije u okviru politike ljudskih resursa;
 • Prihvata punu odgovornost za izvršenje obaveza i pravnih pravila u svom odjeljenju;
 • Analizira indeks kvaliteta i komentara klijenata kako bi se utvrdili koraci za poboljšanje poslovanja;
 • Obavezan je da u potpunosti poznaje sadržaje i organizaciju rada prijemnog odjeljenja i ostalih odjeljenja u hotelu, kao i da poznaje zakonske i druge propise koji se odnose na poslovanje prijemnog odjeljenja i recepcije;
 • Odgovoran je za tačnost unosa popunjenih soba u hotelu u sistem i za tačnost fakturisanja svih obaveza gostiju hotela;
 • Odgovoran je za tačnost evidentiranja prisutnosti radnika u odjeljenju kojim rukovodi, tačnost evidentiranja korišćenja godišnjih odmora, slobodnih dana i dana bolovanja;
 • Odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja prijemnog odjeljenja i za tačnost dostave svih podataka državnim organima, poslovnim partnerima i drugim licima kojim vrši dostavu;
 • Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi.
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV na: hr@amihotel.me

Hotel AMI Budva Petrovac - Ljetopis Stars d.o.o.