Oglasi za posao

Viši knjigovođa / računovođa (m/ž)

Kotor, Crna Gora 14. februar 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:
 

Viši knjigovođa/računovođa

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Prati propise iz područja finansija, računovodstva i poreza, i daje uputstva za primjenu propisa;
 • Prima, obrađuje i knjiži poslovnu dokumentaciju (izvode, materijalno knjiženje, knjiženje računa usluga i drugo, IRA);
 • Priprema naloge za plaćanje;
 • Odgovoran je za provođenje MRS-ova, računovodstvenih propisa, poreznih i drugih propisa kod knjiženja poslovnih događaja i kod izrade finansijskih izvještaja, uz konsultacije sa revizijom;
 • Odgovara za čuvanje računovodstvene dokumentacije;
 • Brine se za pravovremenu distribuciju dnevnih, sedmičnih, mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvještaja. (GFI -POD, HANFA, izvještaj likvidnosti na nedeljnoj bazi);
 • Priprema mjesečne obrasce o finansijskom poslovanju i poboljšava standarde finansijskog izvještavanja;
 • Usklađivanje knjigovodstvenih kartica kupaca i dobavljača – traži IOS-e od dobavljača;
 • Izrada obračuna PDV-a;
 • Pravovremena i tačna obrada dokumentacije;
 • Kontrola računa - sadrži li sve potrebne djelove;
 • Vođenje evidencija, izrada analiza i priprema izvještaja – za banke i kredite;
 • Vodi poslove glavne blagajne (obračuni svih blagajni), gotovinska plaćanja, akontacije, polozi na banku;
 • Obračunava naknade i za sve ostale vrste naknada;
 • Vrši sve vrste obustava po ličnim dohodcima radnika (krediti, članarine potraživanja od radnika...);
 • Izrađuje rekapitulaciju plata, te usmjerava poreze i doprinose shodno Zakonu o porezu na dohodak;
 • Sačinjava rekapitulacije svih obračunatih plata po organizacijskim jedinicama i radnicima u cilju unutrašnjeg izvještavanja i praćenja troškova plata;
 • Izrađuje virmanske naloge;  
 • Po svakom obračunu podnosi propisane izvještaje FINI i REGOSU;
 • Usklađuje podatke sa HZZO-om, Penzijsko – invalidskim osiguranjem i Poreskom upravom;
 • Popunjava obrasce za invalide rada;
 • Mjesečno podnosi izvještaje sa statističkim podacima nadležnim državnim institucijama;
 • Vodi i čuva podatke o platama za penzije radnika, po propisima Republike Crne Gore;
 • Brine se za pravovremenu distribuciju dnevnih, nedeljnih, mjesečnih, tromesečnih i godišnjih izvjestaja;
 • Vrši obračun amortizacije;
 • Vodi poslovne blagajne, gotovinska plaćanja, akontacije
Kvalifikacije:
 • Napredan rad na računaru (Microsoft Office);
 • VS/VSS – po mogućnosti ekonomskog smjera;
 • Vozačka B kategorije;
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum 3 godine;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Profil traženog kandidata:
 • Precizan, sistematičan, ažuran i odgovoran;
 • Vješt u radu pod pritiskom.
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 14.02.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: legal@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas