Oglasi za posao

Materijalni knjigovođa (m/ž)

Kotor, Crna Gora 14. februar 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:

Materijalni knjigovođa

Turističko naselje obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla: 
 • Knjiži sve fakture od hrane/pića/opšte (fakture vezano za robu koja se skladišti); 
 • Prima i prenosi sektoru računovodstva sve fakture i odobrenja koja su zaprimljena sa naručenom robom;
 • Primjereno administrira sve fakture u kancelariji od nabavke te u sektor računovodstva (te provjerava da su sve fakture knjižene u odgovrarajućem programu); 
 • Provjerava da je sva naručena i dopremljena roba provjerena prema specifikaciji narudžbe i u skladu sa zahtjevom za nabavku; 
 • Inventura po punktovima (hrana i piće) te SI i Osnovnih sredstava; 
 • Izvještaji – dnevno izdavanje hrane i pića - cijena utroška robe po gostu; 
 • Unos primanja i izdataka na dnevnoj bazi; 
 • Evidencija ishrane radnika u sezoni i izvan; 
 • Usklađivanje materijalnog; 
 • Nošenje čiste, kompletne uniforme prema standardima hotela;
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama;
 • Obrađuje i knjiži dokumentaciju; 
 • Vodi poslove glavne blagajne (obračuni svih blagajni), gotovinska plaćanja, akontacije, polozi na banku; 
 • Obavlja poslove kontrole svih blagajni; 
 • Ispisuje putne naloge; 
 • Vodi knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava;
 • Radi na godišnjem popisu i usklađivanju imovine društva; 
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama; 
 • Vrši obračun amortizacije, Vrši druge poslove i radne zadatke, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Finansijskog kontrolora ili Šefa računovodstva.
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama; 
 • Učestvuje u administriranju knjigovodstvenog programa u sistemima koji su u upotrebi kod Poslodavca i koordiniranju održavanja i unaprjeđenja tog sistema; 
 • Administrira korisnike programa, sistema koji su u upotrebi kod Poslodavca; 
 • Radi na knjigovodstvenoj evidenciji sitnog inventara;
Kvalifikacije:
 • Napredan rad na računaru (Microsoft Office);
 • SSS/VS/VSS – po mogućnosti ekonomskog smjera;
 • Vozačka B kategorije; 
 • Iskustvo na istoj poziciji najmanje jednu godinu; 
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Profil traženog kandidata: 
 • Proaktivan, energičan i efikasan;
 • Razvijene organizacione, komunikacione i pregovaračke vještine;
 • Sistematičan i informisan;
 • Rad u kancelariji u kombinaciji sa terenskim radom.
Benefiti: 
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju; 
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja. 
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 14.02.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas