Oglasi za posao

Šef računovodstva (m/ž)

Kotor 14. februar 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:

Šef računovodstva

Turističko naselje obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla: 
 • Organizuje i rukovodi Sektorom finansija, računovodstva, nabavke i IT podrške; 
 • Predlaže računovodstvenu politiku društva; 
 • Utvrđuje osnove za izradu finansijskih izvještaja; 
 • Prati propise iz područja finansija, računovodstva i poreza, i daje uputstva za primjenu propisa; 
 • Upravlja postupcima i sistemima potrebnim za vođenje ispravne evidencije i prikladnog računovodstvenog nadzora; 
 • Organizuje i kontroliše računovodstveni sistem koji osigurava tačno vođenje finansijskih poslova; 
 • U skladu sa poslovnom politikom nadzire sprovođenje računovodstvenih politika; 
 • Upravlja dnevnim finansijskim aktivnostima društva, uključujući nadzor svih sredstava i vrijednosnih papira, dnevnih uloga u banci i vođenje zarade i isplata; 
 • Odgovoran je za provođenje MRS-ova, crnogorskih računovodstvenih propisa, poreznih i drugih propisa kod knjiženja poslovnih događaja i kod izrade finansijskih izvještaja; 
 • Upravlja gotovinskim isplatama za plaćanje troškova u skladu sa politikom isplate; 
 • Stalno procjenjuje i prati sve račune; 
 • Sastavlja izvještaje o svim finansijskim zbivanjima; 
 • Predlaže otpis sumnjivih i spornih potraživanja; 
 • Priprema mjesečne obrasce o finansijskom poslovanju i poboljšava standarde finansijskog izvještavanja;
 • Radi na godišnjem popisu i usklađivanju imovine društva; 
 • Učestvuje u izradi budžeta i finansijskih izvještaja u skladu sa potrebama društva, odnosno u odsustvu finansijskog kontrolora- Izrađuje budžet i finansijske izvještaje u skladu sa potrebama društva;; 
 • Komunikacija i usklađivanje sa TO; 
 • Učestvuje u izradi potrebnih izvještaja o hotelskoj industriji – mjesečno; 
 • Upravlja računovodstvenim poslovima; 
 • Aktivno upravlja u kontroli finansija hotela i donosi odluke u vezi istih; 
 • U slučaju odsustva finansijskog kontrolora- Sastavlja i predaje kvartalne finansijske i statističke izvještaje za pojedinačni period, bilans plan (BILANCA); 
 • U slučaju odsustva finansijskog kontrolora- Sastavlja i predaje godišnje finansijske izvještaje, bilans plan (BILANSE); 
 • Zaključak poslovnih knjiga na kraju poslovne godine, koja se odnose na troškove, rashode i prihode te knjiženje odgovarajućom temeljnicom; praćenje i proučavanje propisa vezanih za struku državnim institucijama; 
 • Upravlja računovodstvenim poslovima;
 • Predlaže računovodstvene politike;
 • Prati propise iz područja finansija računovodstva i poreza, i daje uputstva za primjenu propisa;
 • Kontroliše da se pravilno- Zavodi, obrađuje i knjiži poslovna dokumentacija (izvode, materijalno knjiženje, knjiženje računa usluga i drugo);
 • Kontroliše da se pravilno- Pripremaju nalozi za plaćanje;
 • Kontroliše da se pravilno- Usklađuju otvorene stavke kupaca i dobavljača;
 • Kontroliše da se pravilno- Vode poslovne blagajne, gotovinska plaćanja, akontacije;
 • Odgovorna je za sprovođenje računovodstvenih propisa, poreskih i drugih propisa kod knjiženja poslovnih događaja i kod izrade finansijskih izveštaja;
 • Odgovara za čuvanje  računovodstvene dokumentacije;
 • Upravlja gotovinskim isplatama za plaćanje troškova u skladu s politikom isplate;
 • Kontroliše da se pravilno- Stalno procjenjuju i prate svi računi;
 • Kontroliše da se pravilno- Svakodnevno prati unos podataka;
 • Kontroliše da se pravilno- Brine  za pravovremenu distribuciju dnevnih, nedeljnih, mjesečnih, tromesečnih i godišnjih izvjestaja;
 • Kontroliše da se pravilno-Pripreme mjesečni obrasci o finansijskom poslovanju i poboljšava standarde finansijskog izvještavanja;
 • Kontroliše da se pravilno- poboljšava i vodi kontni plan u pogledu alociranja izdataka u skladu s jedinstvenim kontnim sastavom;
 • Kontroliše da se pravilno- Vodi knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara;
 • Kontroliše da se pravilno-Vrši obračun amortizacije;
 • Kontroliše da se pravilno- Radi na godišnjem popisu i usklađenju imovine društva
Kvalifikacije:
 • Iskustvo u trajanju dužem od 2 godine a najmanje 1 godine na poziciji šefa računovodstva;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Efikasnost u obavljanju radnih obaveza;
 • Odlične organizatorske sposobnosti.
Profil traženog kandidata: 
 • Sposobnost rukovođenja;
 • Sklonost ka timskom radu.
Benefiti: 
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju; 
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja. 
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 14.02.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas