Oglasi za posao

Šef tehiničke službe (m/ž)

Kotor, Crna Gora 14. februar 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:
                       

Šef tehničke službe (m/ž)

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • U saradnji sa Direktorom hotela definiše plan investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i inventara;
 • Neposredno upravlja radnicima Sektora tehničke službe (raspored rada, evidentiranje radnih sati i slično);
 • Nadgleda radna vremena i autorizuje prekovremeni rad i troškove rada;
 • Odgovoran je za sigurno i ugodno okruženje kroz održavanje hotelskih enterijera i eksterijera u smislu provođenja stalnog preventivnog programa održavanja, osiguravajući takođe da svi mehanički sistemi rade u skladu sa usvojenom poslovnom i upravljačkom politikom hotela kao i sa svim drugim relevantnim crnogorskim zakonima,pozitivno pravnim propisima;
 • Odgovoran je za održavanje objekata i opreme i sprovodi redovne kontrole kako bi utvrdio potrebu i opštih usluga, potrebne opreme, te vrstu poslova održavanja u datom trenutku;
 • Osigurava praćenje i primjenu važećih zakona, odgovoran je za komunikaciju sa državnim inspekcijama i osiguravajućim kućama, te ukoliko to nadležna tijela nalažu, sprovodi dodatne mjere i radnje u skladu sa uputstvima nadležnih tijela;
 • Čuva nacrte i projekte vezane za mehaničke sisteme, elektro-instalacijske sisteme i klimatizacione sisteme;
 • Odgovoran je za organizaciju rada u svom sektoru, kao i za kvalitetno i pravovremeno obavljanje svih poslova sektora;
 • Odgovoran je za izradu godišnjeg plana održavanja hotela, kampa i kao i svih drugih pratećih objekata;
 • Vodi računa da se oprema i usluge koje naručuje Sektor tehnicke službe budu primjerene cijeni i kvalitetu;
 • Predlaže i osigurava potrebnu zalihu sitnog inventara, mašina i opreme za sigurno i pravilno funkcioniranje svih hotelskih sistema;
 • Odgovoran je za implementaciju i sprovođenje dodijeljenih projekata za popravak, održavanje, instalaciju ili gradnju hotelskih objekata, mašina i opreme;
 • Predlaže i vrši stalni nadzor programa za reciklazu aluminijuma, papira, plastike, stakla itd.;
 • Odgovoran je za praćenje rokova garancija mašine i opreme;
 • Predlaže i promoviše uštedu energenata na svim nivoima;
 • Osigurava da hotel ima sve potrebne i valjane ateste, polise osiguranje, licence i dokumentaciju u skladu sa crnogorskim zakonima i pozitivno-pravnim propisima vezanim za svoj djelokrug poslova;
 • Izrađuje budžet za sektor Tehnicke sluzbe i odgovoran je za njegovo sprovođenje.
Kvalifikacije:
 • Iskustvo u radu u hotelima visoke kategorije u trajanju duzem od 2 godine a najmanje 1 godine na poziciji šefa tehničke službe;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Efikasnost u obavljanju radnih obaveza;
 • Odlične organizatorske sposobnosti.
 • Profil traženog kandidata:
 • Sposobnost rukovođenja;
 • Profesionalnost;
 • Sklonost ka timskom radu.
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*;
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja.


Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 14.02.2024
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!


 

Huma Kotor Bay Hotel & Villas