Oglasi za posao

Menadžer nabavke

Kotor, Crna Gora 01. mart 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:

Menadžer nabavke

Turističko naselje obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Prikuplja informacije o stanju na tržištu, dostupnosti proizvoda i trendovima;
 • Prikuplja i obrađuje zahtjeve za nabavom od hotelskih sektora;
 • Kontaktira sa dobavljačima kako bi pribavio informacije o proizvodima i uslugama: cijenu, dostupnost i rok isporuke;
 • Ima najmanje 3 ponude za sve artikle, radi analizu trzista prije sezone, prikuplja ponude, obavlja razgovore sa dobavljacima i sa fin. Kontrolorom (u njegovom odsustvu- sa šefom računovodstva) definiše dobavljace za sve artikle za tu sezonu a kasnije u sezoni prati da li se postuju ugovoreni uslovi;
 • Priprema redovne izvještaje za poslovanje u vezi sa nabavkom;
 • Provjerava odgovaraju li računi za isporučenu robu Listu naruzbine i ugovorenim uvjetima;
 • Provjereva kvalitet isporučene robe;
 • Provjerava bonitete dobavljača;
 • Priprema narudžbine prema specifikacijama i ažurno vodi kontrolni popis narudžbi;
 • Organizuje dostavu robe;
 • Vodi evidencije o sklopljenim i realizovanim ugovorima kod nabavke roba;
 • Konsultuje se sa Menadžerima/Šefovima sektora pri odabiru novih roba i dobavljača roba i usluga;
 • Izvještava nadređene o stanju cijena, promjenama na tržištu, poteškoćama pri nabavi robe, novim proizvodima na tržištu;
 • Odgovoran je za sadržaj magacinakojima ima pristup;
 • Vrši nadzor poslovanje skladišta;
 • Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, i prema nalogu Finansijskog kontrolora, odnosno Šefa računovodstva u nedostatku Finansijskog kontrolora, Direktora hotela ili Izvršnog direktora.
Kvalifikacije:
 • Završena škola ili fakultet ekonomskog smjera ili profesionalni trening;
 • Organizacijske sposobnosti, koordinacije i kontrole zadatih poslova;
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum dvije godine;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru.
Profil traženog kandidata:
 • Komunikativnost i pristupačnost;
 • Razvijene organizacione sposobnosti.
Benefiti: 
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom random okruženju; 
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 01.03.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas