Oglasi za posao

Asistent za ljudske resurse (m/ž)

Ulcinj, Crna Gora 06. april 2024.
logo

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma

Međunarodno poznata grupacija hotela Karisma Hotels & Resorts u okviru brenda Azul Beach Resort Montenegro by Karisma, ultra all-Inclusive kompleksa hotela nove generacije u Crnoj Gori, smješten na jedinstvenoj Velikoj plaži u Ulcinju, na južnoj obali Crne Gore, najdužoj pješčanoj plaži na Jadranu, oglašava poziciju:

Pozicija: ASISTENT ZA LJUDSKE RESURSE

OPIS POSLOVA:
 • Pridržavanje i promovisanje politika i procedura kompanije kao i politika u procedura sektora za ljudske resurse;
 • Pravovremeno informiše menadžera sektora ljudskih resursa o statusima aktivnosti koje potpadaju pod zahtjeve pozicije kroz dnevno, nedjeljno i mjesečno izvještavanje;
 • Uredno praćenje i po potrebi ažuriranje podataka u informacionom sistemu za ljudske resurse (HRIS) „Diventa”, kao i kreiranje liste zaposlenih i drugih izvještaja iz sistema, po zahtjevu menadžera sektora za ljudske resurse;
 • Održava tačne i ažurirane baze podataka, evidencije i dokumentaciju vezanu za sektor ljudskih resursa;
 • Odgovara na često postavljana pitanja kanidata za posao i zaposlenih u vezi sa standardnim politikama, benefitima, procesom zapošljavanja, itd.; 
 • Složenija pitanja upućuje menadžmeru za ljudske resurse;
 • Održava integritet i povjerljivost podataka i vodi računa o dosijeima zaposlenih u skladu sa zakonskim zahtjevima;
 • Periodično sprovodi provjeru baza podataka u sektoru za ljudske resurse kako bi se osiguralo da su sva potrebna dokumenta prikupljena i pravilno raspoređena i informacije pravilno unešene u sistem HRIS „Diventa”;
 • Izdavanje potvrda o radnom stažu i drugih potvrda za ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod poslodavca;
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih na penzijsko i zdravstveno osiguranje;
 • Učestvovanje u sprovođenju programa usavršavanja, motivisanja i informisanja zaposlenih;
 • Praćenje evidencije radnog vremena, te informisanje menadžera za ljudske resurse o potrebnim korektivnim postupcima; 
 • Pomaže u procesu obračuna zarada, uključujući odgovaranje na pitanja zaposlenih, koordinacija i komunikacija sa spoljnom računovodstvenom agencijom;
 • Ispravljanje grešaka i drugi zadaci po zahtjevu menadžera sektora za ljudske resurse;
 • Djeluje kao veza između HR sektora i vanjskih pružaoca usluga, dobavljača, osiguravajućih društava, banaka i ostalih trećih strana;
 • Upravlja implementacijom postupaka dobijanja radnih dozvola, osiguravajući usklađenost s primjenjivim zakonima i propisima;
 • Pomaže u procesu regrutacije i selekcije, uključujući aktivno učestvovanje u pripremi plana regrutacije, pripremi sadržaja oglasa; komunikaciji sa portalima za oglašavanje pozicija; prikupljanju i arhiviranju biografija, planiranju i sprovođenju intervjua, provjeri referenci i kreiranju ponuda za zaposlenje;
 • Koordinira i olakšava proces integracije  (onboadring) novih zaposlenih, uključujući administrativne postupke;
 • Koordinira i/ili sprovodi orijentaciju novih zaposlenih i organizaciju obuka;
 • Upravlja procesom završetka saradnje (offboarding), uključujući učestvovanje u sprovođenju intervjua za zaposlene koji odlaze (exit interview), prikupljanje imovine kompanije i praćenje završnih plaćanja.
 • Pomaže u planiranju i sprovođenju kompanijskih događaja, organizaciji sastanaka, božićnih zabava, proslava isl.;
 • Po potrebi obavlja poslove prijema i otpremanja službene pošte;
 • Obavlja druge dužnosti po zahtjevu menadžera za ljudske resurse;
USLOVI:
 • Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK;
 • Rad u kancelariji u kombinaciji sa terenskim radom.
Dodatni zahtjevi:
 • Organizacijske sposobnosti, koordinacije i kontrole zadatih poslova od strane HR Menadžera;
 • Poznavanje engleskog jezika; 
 • Rad na računaru (Microsoft Office).
BENEFITI:
 • Radna dozvola 
 • Smještaj
 • Hrana 
 • Prevoz
Ukoliko želite da budete dio našeg uspješnog tima prijavu sa radnom
biografijom možete poslati na e-mail
adresu: posao@karismaadriatic.com ili pozivom na brojeve:
+382 69 376 191 i +382 69 364 508

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma