Oglasi za posao

Knjigovođa / računovođa (m/ž)

Kotor, Crna Gora 01. maj 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:
 

Knjigovođa/računovođa

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

OPIS POSLOVA:
 • Pridržavanje svih propisanih procedura i standarda u poslovanju hotela; 
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama; 
 • Prati propise iz područja finansija, računovodstva i poreza, i daje uputstva za primjenu propisa; 
 • Prima, obrađuje i knjiži poslovnu dokumentaciju (izvode, materijalno knjiženje, knjiženje računa usluga i drugo, IRA); 
 • Priprema naloge za plaćanje; 
 • Usklađuje otvorene stavke kupaca i dobavljača;
 • Odgovoran je za provođenje MRS-ova, računovodstvenih propisa, poreznih i drugih propisa kod knjiženja poslovnih događaja i kod izrade finansijskih izvještaja, uz konsultacije sa revizijom; 
 • Odgovara za čuvanje računovodstvene dokumentacije; 
 • Stalno procjenjuje i prati sve račune uz kontrolu Finansijskog kontrolora i/ili šefa računovodstva;  
 • Brine se za pravovremenu distribuciju dnevnih, sedmičnih, mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvještaja. (GFI -POD, HANFA, izvještaj likvidnosti na nedeljnoj bazi); 
 • Priprema mjesečne obrasce o finansijskom poslovanju i poboljšava standarde finansijskog izvještavanja; 
 • Knjiži obračun amortizacije; 
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu finansijskog kontrolor,  uprave i šefa računovodstva, kojima i odgovara za svoj rad;
 • U slučaju odsustva mijenja ga referent materijalnog knjigovodstva. 
 • Učestovanje u dnevnim koordinacijama; 
 • Obrađuje i knjiži dokumentaciju URA I IRA te knjiži izvode; 
 • Knjiženje osnovnih sredstava i SI u financijsko; 
 • Priprema IRA za plaćanje; 
 • Usklađivanje knjigovodstvenih kartica kupaca i dobavljača – traži IOS-e od dobavljača; 
 • Povezivanje materijalnog i finansijskog; 
 • Izrada obračuna PDV-a – kontrola finansijsko vs obrazac; 
 • Pravovremena i tačna obrada dokumentacije; 
 • Kontrola računa- sadrži li sve potrebne djelove; 
 • Vođenje evidencija, izrada analiza i priprema izvještaja – za banke i kredite; 
 • Praćenje, poštivanje i sprovođenje zakonskih propisa vezanih za računovodstvo i finansije – prijedlog;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Finansijskog kontrolora i Šefa računovodstva; 
 • Šabloni prebacivanja, preknjižavanja; 
 • Vođenje evidencija potrošnje goriva, mobitela.
 • Vodi poslove glavne blagajne (obračuni svih blagajni), gotovinska plaćanja, akontacije, polozi na banku;
 • Obavlja poslove kontrole svih blagajni; 
 • Na osnovu Ugovora o radu, Kolektivnog ugovora te Zakona o radu, vrši obračun plate po bruto sistemu; 
 • Sastavlja platne liste po obračunskim jedinicama; 
 • Vrši obračun bolovanja;
 • Izdaje prosjek primanja od dana bolovanja radnika, te izrađuje prosjek primanja svih oblika; 
 • Obračunava naknade i za sve ostale vrste naknada;
 • Vrši sve vrste obustava po ličnim dohodcima radnika (krediti, članarine potraživanja od radnika...); 
 • Izrađuje rekapitulaciju plata, te usmjerava poreze i doprinose shodno Zakonu o porezu na dohodak; 
 • Sačinjava rekapitulacije svih obračunatih plata po organizacijskim jedinicama i radnicima u cilju unutrašnjeg izvještavanja i praćenja troškova plata; 
 • Po svakom obračunu izrađuje temeljnice za knjiženje po organizacijskim jedinicama te iste knjiži u sastav kompanije; 
 • Izrađuje virmanske naloge; 
 • Izrađuje konačan obračun plate na godišnjem nivou; 
 • Ispisuje platne vrećice te, uz potpisivanje potpisnih lista, vrši podjelu istih radnicima; 
 • Mjesečno podnosi izvještaj sa obračunatim i isplaćenim porezima i doprinosima, po opštinama, nadležnoj Poreskoj upravi; 
 • Po svakom obračunu podnosi propisane izvještaje FINI i REGOSU; 
 • Usklađuje podatke sa HZZO-om, Penzijsko – invalidskim osiguranjem i Poreskom upravom; 
 • Popunjava obrasce za invalide rada; 
 • Mjesečno podnosi izvještaje sa statističkim podacima nadležnim državnim institucijama; 
 • Vodi i čuva podatke o platama za penzije radnika, po propisima Republike Crne Gore; 
 • Vrši odlaganje i čuvanje sve Zakonom propisane dokumentacije; 
 • Stalno procjenjuje i prati sve račune;
 • Svakodnevno prati unos podataka;
 • Brine se za pravovremenu distribuciju dnevnih, nedeljnih, mjesečnih, tromesečnih i godišnjih izvjestaja;
 • Priprema mjesečne obrasce o finansijskom poslovanju i poboljšava standarde finansijskog izvještavanja;
 • Odgovara za poboljšanje i vođenje kontnog plana u pogledu alociranja izdataka u skladu s jedinstvenim kontnim sastavom;
 • Vodi knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara;
 • Vrši obračun amortizacije;
 • Radi na godišnjem popisu i usklađenju imovine društva;
 • Kontroliše rad podređenih u sektoru;
 • Zavodi, obrađuje i knjiži poslovna dokumentacija (izvode, materijalno knjiženje, knjiženje računa usluga i drugo);
 • Priprema naloge za plaćanje;
 • Usklađuje otvorene stavke kupaca i dobavljača;
 • Vodi poslovne blagajne, gotovinska plaćanja, akontacije
 • Vrši druge poslove i radne zadatke, za kojima se ukaže potreba, po prethodnom nalogu Finansijskog kontrolora, Šefa računovodstva,  Direktora hotela ili Izvršnog direktora;
 • Ispisuje putne naloge;
 • Zaposleni za svoj rada odgovara Finansijkom kontroloru, Šefu računovodstva, Direktoru hotela i Izvršnom direktoru.
Kvalifikacije:
 • Napredan rad na računaru (Microsoft Office);
 • VS/VSS – po mogućnosti ekonomskog smjera;
 • Vozačka B kategorije; 
 • Iskustvo na istoj poziciji 
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Profil traženog kandidata:
 • Precizan, sistematičan, ažuran i odgovoran;
 • Vješt u radu pod pritiskom.
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom radnom okruženju;
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 01.05.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: legal@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas