Oglasi za posao

Referent za Tiketing

Kotor, Crna Gora 05. april 2024.
logo

Žičara Kotor Lovćen

Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:

Referent za Tiketing
Broj izvršilaca: 8

Nivo kvalifikacije: IV 1
Stručna kvalifikacija: Srednje opšte ili stručno obrazovanje (240 kredita CSPK-a);
Radno iskustvo: Poželjno iskustvo u prodaji ili radu sa kupcima/korisnicima
Ostali uslovi:
 • Poznavanje engleskog jezika (osnovni nivo)
 • Rad na račnaru (Word, Excel)
Kompetencije: Komunikativnost, ljubaznost, usmjerenost ka korisnicima
Radno vrijeme: Rad u smjenama
Period angažovanja: Tokom sezone, sa mogućnošću produženja
Ostali benefiti: Za građane Cetinja besplatan prevoz do stanice na Lovćenu
Početna plata: 900,00EUR

Funkcionalna odgovornost: Odgovoran Menadžeru prodaje

Opis posla:
 • Priprema i prodaje karte na biletarnici;
 • Trebuje karte;
 • Pruža informacije klijentima;
 • Obračunava i predaje pazar; 
 • Vodi potrebne evidencije; 
 • Izrađuje dnevne i periodične izvještaje; 
 • Sravnjuje stanje sa organizacionom jedinicom koja je zadužena za poslove računovodstva;
 • U obavezi je da nosi uniformu ili propisanu odjeću i koristi utvrđene simbole Društva; 
 • Vodi računa o urednosti radnog prostora;
 • Obavlja poslove na način da ne ugrožava i ne narušava životnu sredinu i na način da štiti svoj život i zdravlje, kao i zdravlje drugih lica; 
 • Obavještava pretpostavljenog o bitnim okolnostima koje utiču i koje bi mogle uticati na obavljanje poslova, nastanak materijalne štete na njegovu ili zaštitu i zdravlje drugih zaposlenih i životnu sredinu; 
 • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovrom o radu;
 • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me
Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)