Oglasi za posao

Rukovalac Postrojenja – Operater Žičare

Kotor, Crna Gora 30. april 2024.
logo

Žičara Kotor Lovćen

Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:
 
Rukovalac Postrojenja – Operater Žičare
Broj izvršilaca: 4

Nivo kvalifikacije: IV 1
Stručna kvalifikacija: Srednje stručno obrazovanje - mašinskog ili elektro usmjerenja, kvalifikacija obima 240 kredita CSPK-a; 
Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na poslovima održavanja sistema
Posebni zdravstveni uslovi: Rad na visini
Kompetencije:
 • Preciznost, tačnost i pouzdanost
 • Vozačka dozvola B kategorije
Radno vrijeme: Rad u smjenama ili turnusima
Period angažovanja: Na određeno vrijeme sa mogunošću produženja na neodređeno    
Ostali benefiti: Za građane Cetinja besplatan prevoz do stanice na Lovćenu
Funkcionalna odgovornost: Odgovoran Vođi žičare i Zamjeniku vođe žičare i izvršava njihove naloge

Opis posla:
 • Operativni poslovi u radu žičare;
 • Briga o postrojenju i njegovim sklopovima;
 • Provjera ispravnosti postrojenja u cilju osiguranja bezbjednog rada žičare;
 • Radovi na održavanju sistema;
 • Odgovornost da se rad žičare odvija u skladu sa propisanim uputstvima i zahtjevima; 
 • Kontrola uslova vožnje i briga o drugim tehničkim uslovima na trasi;
 • Obavlja poslove na način da ne ugrožava i ne narušava životnu sredinu i na način da štiti svoj život i zdravlje, kao i zdravlje drugih lica; 
 • Obavještava pretpostavljenog o bitnim okolnostima koje utiču i koje bi mogle uticati na obavaljanje poslova, nastanak materijalne štete na njegovu štetu ili štetu i zdravlje drugih zaposlenih i životnu sredinu; 
 • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
 • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me
Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)