Oglasi za posao

Project manager (M/Ž)

Podgorica, Crna Gora 10. april 2024.
logo

Erste Bank

Organizaciona jedinica: Sektor IT i organizacije Direkcija organizacije
Naziv radnog mjesta: Project manager (M/Ž)
Nadređeno radno mjesto: Direktor Direkcije organizacije

Uslovi:
Stručna sprema:
 • VSS
Usmjerenje:
 • Ekonomija, informatika, matematika
Prethodno radno iskustvo:
 • 3 godine iskustva u upravljanju projektima
Stručna znanja:
 • Okvirno poznavanje bankarskih poslova i servisa, poznavanje standarda upravljanja projektima, procesa, postupaka i smjernica, poželjni certifikati: PMI PMP, IPMA ili slično, poznavanje osnova informacione tehnologije
Informatičke vještine:
 • Iskustvo u radu na Windows platformi (MS Office, MS Project Manager) i renomiranim PM alatima
Lične vještine i ponašanja:
 • Donošenje odluka, planiranje i organizovanje, prevazilaženje prepreka, upravljanje resursima, izgradnja timova, fokus na rezultat
Strani jezici i stepen znanja:
 • Engleski jezik, aktivno znanje u pismu i govoru
SADRŽAJ POSLA / ODGOVORNOSTI
Glavne odgovornosti / Pod-odgovornosti:

Zadaci i odgovornosti:
 • Vođenje projekata u skladu sa standardima Erste Grupe i struke, kreiranje projektne dokumentacije
 • Realizacija projekta u skladu sa definisanim vremenom, budžetom, opsegom i kvalitetom
 • Definisanje ciljeva projekta i upravljanje njegovim opsegom
 • Analiziranje mogućih rješenja u skladu sa glavnim ciljevima
 • Aktivno učešće u izboru, obuci i razvoju projektnog tima
 • Planiranje projektnih faza i briga o operativnom planiranju
 • Upravljanje projektnim timovima koji se sastoje od tehničkih i poslovnih stručnjaka
 • Osiguranje učešća svih zainteresovanih strana (stakeholders) na projektu, te razvijanje plana upravljanja vanjskim partnerima, uključujući i ugovaranje usluga
 • Nadziranje i praćenje svih bitnih tačaka (milestones) u svim fazama projekta
 • Analiza i unapređenje postojećeg kvaliteta upravljanja projektima i pratećih poslovnih aktivnosti
 • Upravljanje razvojem i implementacijom učinkovitih postupaka i alata za vođenje projekata
 • Izvještavanje u skladu sa standardima Erste Grupe
 • Upravljanje i koordinacija modeliranja poslovnih procesa, analize i optimizacije istih, unapređenje procesa za koje je zadužen od strane nadređenog rukovodioca
 • Praćenje kvaliteta u procesu upravljanja promjenama
 • Proaktivni pristup korisnicima, prepoznavanje potreba, pokretanje inicijativa za unapređenjem ostali poslovi prema planu aktivnosti i/ili nalogu nadređenog rukovodioca
BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: cv@erstebank.me
Oglas je aktivan zaključno sa srijedom 10.04.2024. godine

Erste Bank