Oglasi za posao

Administrativni koordinator

Podgorica, Crna Gora 17. april 2024.
logo

Žičara Kotor Lovćen

Žičara Kotor Lovćen d.o.o. raspisuje konkurs za poziciju:
 
Administrativni koordinator
Broj izvršilaca: 1
Nivo kvalifikacije: VI, VII1 ili VII2 
Stručna kvalifikacija: Visoko obrazovanje
Radno iskustvo: 3 godine
Ostali uslovi:
 • Poznavanje engleskog jezika (napredni)
 • Rad na računaru (Word, Excel, Powerpoint)
Kompetencije:
 • Sistematičnost i organizovanost;
 • Izrazita komunikativnost i otvorenost (naročito pisane komunikacije);
 • Analitičnost i odgovornost;
 • Praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije; 
 • Sposobnost brzog i efikasnog rešavanja problema koji se mogu pojaviti tokom rada žičare.
 • Administrativne vještine: Poznavanje i primena administrativnih procedura, vođenje evidencije, priprema izvještaja i upravljanje dokumentacijom.
 • Timski rad: Sposobnost saradnje sa članovima tima i koordinacija aktivnosti kako bi se postigli zajednički ciljevi. 
Period angažovanja: Neodređeno, uz probni rad
Mjesto rada: Podgorica, uz odlaske na lokaciju žičare po potrebi
Funkcionalna odgovornost: Odgovara izvršnom direktoru 

Opis posla:
 • Radi sa tekućom poštom i aktima;
 • Sastavlja i priprema  različite vrste podnesaka - zahtjeva, molbi, prijava, predloga itd.  po nalogu pretpostavljenih;
 • Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, državnim i ostalim organima po nalogu pretpostavljenih; 
 • Organizuje, priprema sastanke, sjednice, prezentacije i organizuje službena putovanja;
 • Evidentira poslovnu dokumentaciju;
 • Priprema ad hoc i periodične izvještaje iz domena svog rada;
 • Postupa u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, internom regulativom i ugovorom o radu;
 • Radi i ostale poslove po nalozima pretpostavljenih u okviru nivoa kvalifikacije.  
 • Da koordinira sa timovima i osigurava usklađenost.
Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju CV, uz napomenu za koju poziciju konkurišu, na mail adresu: hr@kotorcablecar.me
Kontakt telefon za više informacija: 067/746-222 (svakim radnim danom od 9h do 16h)