Oglasi za posao

Magacioner

Kotor, Crna Gora 01. maj 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Huma Kotor Bay, Hotel & Villas Vas sa velikim zadovoljstvom obaviještava o otvorenoj poziciji:
                       

Magacioner

Hotel obuhvata  89 soba sa 10 očaravajućih vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, tri restorana, plažni bar & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom.
Ukoliko posjedujete relevantno radno iskustvo na gore pomenutoj poziciji i volite dinamično radno okruženje, očekujemo Vašu prijavu!

Opis posla:
 • Nošenje čiste, kompletne uniforme prema standardima hotela; 
 • Učestvovanje u dnevnim koordinacijama; 
 • Dobija dokumentaciju o isporučenoj robi, obrađuje je i dostavlja na knjiženje; 
 • Prihvata robu na skladištenje, evidentira i vodi evidencije o primljenoj robi; 
 • Evidentira i vodi evidencije o isporukama robe sa skladišta u objekte društva; 
 • Učestvuje u popisu robe na skladištenju, te kod sastavljanja Zapisnika o utvrđenim nedostacima na robi i slično; 
 • Prije nego potpiše Priznanicu provjerava kvalitet i količinu sve primljene robe, upoređujući je sa specifikacijom iz narudžbenice; 
 • Sastavlja Izvještaj o primljenoj robi; 
 • Odgovoran je za stanje robe na skladištu, i naručivanje artikala (Obavještenje o nabavkama) kada se robe približavaju minimalnoj količini na zalihama; 
 • Brine se da se prima samo roba za koju postoji pisana narudžba; 
 • Unosi podatke o primljenoj robi na računaru; 
 • Izrađuje Dnevne izvještaje o svim primanjima i izdavanjima robe; 
 • je za rotaciju zaliha po načelu da se roba, koja prva uđe u skladište, prva i izdaje; 
 • Direktno je odgovoran za fizičku kontrolu robe dok ne izađe iz skladišta; 
 • Vodi evidenciju potpisa radnika koji imaju ovlašćenja potpisivati zahtjeve za izdavanje robe; 
Kvalifikacije:
 • SSS
 • Iskustvo na istoj poziciji minimum dvije godine; 
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Profil traženog kandidata: 
 • Komunikativnost, ljubaznost i pristupačnost;
 • Razvijene organizacione sposobnosti;
 • Sistematičan;
 • Pregovaračke vještine; 
Benefiti:
 • Rad u renomiranom hotelu sa 5*
 • Rad u dinamičnom random okruženju; 
 • Mogućnost kako ličnog tako i karijernog napretka;
 • Mogućnost uticaja na razvoj poslovanja. 
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 01.05.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me
Hvala na interesovanju!

Huma Kotor Bay Hotel & Villas