Oglasi za posao

Supervizor/ka za bezbjednosne sisteme – zaštitar / ka lica i imovine

Herceg Novi 30. april 2024.
logo

Portonovi Resort Management Company

Portonovi Resort Management Company, u vlasništvu kompanije Azmont Investments, upravlja Portonovi rizortom, a sa ciljem redefinisanja standarda u Crnoj Gori i na Mediteranu. Ovaj luksuzni rizort, smješten na ulazu u Bokokotorski zaliv ima jedinstveno poziciju u Crnoj Gori i ponosno zauzima značajno mjesto među internacionalno priznatim kompleksima. Portonovi nudi niz luksuznih rezidencija smještenih u mirnom priobalju.

Naša misija u Portonovom je da se sa poštovanjem odnosimo prema svim svojim saradnicima, gostima i kolegama, a kroz timski predan rad nastavljamo da stvaramo prijateljsko radno okruženje pružajući usluge na najvišem nivou.

 
Supervizor/ka za bezbjednosne sisteme – zaštitar / ka lica i imovine
Portonovi, Montenegro

Opis posla:
 • Zaštita imovine i objekata od uništavanja, oštećenje, krađe i izvršenja drugih krivičnih djela i prekršaja;
 • Zaštita lica od ugrožavanja njihovog života, fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava, kao i drugih oblika ugrožavanja njihove bezbjednosti;
 • Održavanje reda na javnim okupljanjima, sportskim ili drugim javnim priredbama;
 • Zaštita imovine i stanovnika Portonovog od napada ili štete; 
 • Otkriti izvore ugrožavanja bezbjednosti unutar Portonovog; 
 • Izvještavati i prijavljivati nezgode koje se dogode u Portonovom; 
 • Organizovati patrole oko Portonovog i zadržati počinioce krivičnog djela na licu mjesta; 
 • Nadzirati procedure parkiranja, upis vozila koja uđu u rizort;;
 • Izvršavanje dužnosti i ovlašćenja u skladu sa zakonom; 
 • Monitoring sistema tehničke zaštite imovine i lica iz lokalnog nadzornog mjesta (sistem video nadzora i drugi tehnički sistemi); 
 • Monitoring sistema detekcije i protivpožarnog alarma; 
 • Monitoring sistema za kontrolisanje osoba, vozila i prtljaga; 
 • Procjena sigurnosnog rizika, opasnosti i preduzimanje mjera za njihovo uklanjanje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima; 
 • Preduzima odgovarajuće mjere u slučaju prirodnih katastrofa i vanrednih situacija; 
 • Komunikacija sa kolegama, klijentima, policijom i drugim sigurnosnim segmentima u skladu sa pravilima poslovne komunikacije; 
 • Rukovodi administrativnim poslovima iz njegovog djelokruga rada;   
 • Koristi informacionu i telekomunikacionu tehnologiju;
 • Primjenjuje mjere lične zaštite, zaštite na radu i okruženju u skladu sa propisima;
 • Radi u skladu sa odredbama i propisima o zaštiti ljudskih prava; 
 • Postupa u skladu sa propisima o etici i moralu; 
 • Svi ostali poslovi dodijeljeni od strane nadređenog
 • Nadgleda proces naplate parkinga i funkcionisanja sistema
 • Vrši punjenje i pražnjenje naplatnih mašina sa kovanim i papirnim novcem
 • Preuzima i odlaže novac od depozita i zarade na za to određeno mjesto
 • Vrši brojanje i kontrolu depozita
 • Vrši brojanje i kontrolu pazara
 • Vrši pripremu izvještaja za sektor finansija o dnevnim transakcijama i naplatama
 • Vrši uplatu pazara u banci na račun privrednog društva
 • Na početku radnog dana vrši prijavu depozita
 • Upravlja softverom za parking sistem i vrši neophodna podešavanja
 • Rješava sitne tehničke i softverske probleme u funkcionisanju Parking Menadžment Sistema (vrši zamjenu rolni papira u naplatnim mašinama, rješava situacije sa zaglavljeim tiketom, uređaj za naplatu ne prima novac, tiket nije odštampan kako treba, nije vraćen kusur, i drugo)
 • Na dnevnom nivou vrši monitoring nad protokom novca u naplatnim uređajima i organizuje dopunu novca u istim 
 • Inicira nabavku informativnih tabli za označavanje zakupljenih parking mjesta
 • Vodi računa da su pravilnici, procedure i druga koristna i obavezna obaviještenja istaknuta na za to predviđenim mjestima
 • Vrši prijavu kvarova
 • Komunikacija i saradnja sa drugim sektorima, kako  bi se operacije sa parkingom odvijale u kontinuitetu 
 • Ostale dužnosti u vezi Parking Menadžment Sistema koje dodijeli nadređeni 
Obrazovanje:
 • III, IV ili viši stepen stručne spreme;
 • Rješenje za vršenje poslova zaštite lica i imovine.
Radno iskustvo:
 • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim pozicijama.
Poželjna stručnost:
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.
Bez obzira na pol kandidata.
Ovo je izuzetna prilika da budete dio Portonovi tima.
Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas i pošaljite svoj CV na career@portonovi.com
Rok za slanje prijave – 30.04.2024.

Portonovi Resort Management Company