Oglasi za posao

Saradnik/ca za finansije i računovodstvo

Podgorica, Crna Gora 10. april 2024.
logo

„GRAWE neživotno osiguranje“ A.D.

OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO
»GRAWE NEŽIVOTNO OSIGURANJE« A.D. PODGORICA


Raspisuje oglas za sledeća radna mjesta:


Saradnik/ca za finansije i računovodstvo

Mjesto rada: Podgorica
Broj izvršilaca: 1

Zadaci i odgovornosti:
 • Vrši prenos bankarskih izvoda tekućih i deviznih računa u odgovarajuće aplikacije na dnevnom nivou;
 • Kontroliše, kontira i knjiži bankarske izvode na dnevnom nivou;
 • Vrši rasknjižavanje neraspoređenih uplata na dnevnom nivou;
 • Komunicira sa drugim organizacijskim jedinicama u cilju ispravnog rasknjižavanja izvoda; vrši knjiženje svih ulaznih faktura;
 • Vrši plaćanja svih obaveza Društva putem e-banking aplikacije;
 • Vrši knjiženje i kontrolu raznih vrsta potraživanja i obaveza;
 • Dostavlja i usaglašava IOS-a sa kupcima i dobavljačima;
 • Komunicira sa bankama i lizing kućama;
 • Kontroliše salda dobavljača i kupaca;
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu potraživanja;
 • Usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi;
 • Prati promjene i stanja na svim računima Društva i priprema dnevne izvještaje o promjenama stanja računa;
 • Učestvuje u izrađivanju periodičnih (mjesečni, kvartalni, godišnji) finansijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja.
Zainteresovani kandidati treba da:
 • Imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme;
 • Poznaju rad na računaru i imaju iskustva u radu u ekselu;
 • Imaju znanje engleskog ili njemačkog jezika (pisanje i komunikacija);
 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Rok za dostavljanje prijave je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.
Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail: finansije@grawe.me sa obaveznom naznakom Prijava na oglas.
Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidat potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju radi selekcije za navedena radna mjesta.