Oglasi za posao

Stručni saradnik/ca u oblasti finansija

Podgorica, Crna Gora 10. april 2024.
logo

„GRAWE auto centar“ D.O.O.

»GRAWE auto centar« D.O.O. PODGORICA
dio GRAWE GRUPE


Raspisuje oglas za sledeće radno mjesto:


Stručni saradnik/ca u oblasti finansija

Mjesto rada: Podgorica
Broj izvršilaca: 1

Zadaci i odgovornosti:
 • Vrši knjiženje bankarskih izvoda na dnevnom nivou;
 • Vrši sva plaćanja Društva putem e-banking aplikacija;
 • Vrši knjiženje i kontrolu raznih vrsta potraživanja i obaveza;
 • Kontroliše salda dobavljača i kupaca;
 • Dostavlja i usaglašava IOS-a sa kupcima i dobavljačima;
 • Usklađuje analitičke evidencije sa stvarnim stanjem i sa stanjem u glavnoj knjizi;
 • Kontroliše dokumentaciju, obrađuje i kontira;
 • Vrši rashodovanje i isknjižavanje stalnih sredstava Društva;
 • Obračunava zarade i ostale naknade zaposlenima;
 • Izrađuje izvještaje o plaćenim porezima i doprinosima na zarade zaposlenih i vrši godišnje usklađivanje;
 • Vrši predaju IOPPD-a i ostalih pratećih izvještaja koji se odnose na zarade i predaje ih za to nadležnim organima;
 • Izrađuje i predaje PDV prijavu;
 • Vrši analizu potraživanja, kontroliše naplatu potraživanja i daje predlog za obezvređenje potraživanja ;
 • Koordinira aktivnosti naplate sa drugim organizacijskim jedinicama, a u skladu sa internim procedurama za naplatu potraživanja;
 • Priprema podataka i izvještavanje prema zahtjevima i potrebama Grupe na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou;
 • Učestvuje u pripremi godišnjih planova i prognoza na lokalnom nivou, kao i njihovo usklađivanje i prilagođavanje prema zahtjevima grupe;
 • Izrađuje periodičnih (mjesečni, kvartalni, godišnji) finansijskih izvještaja o ostvarenim rezultatima poslovanja.
Zainteresovani kandidati treba da:
 • Imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme;
 • Poznaju rad na računaru i imaju iskustva u radu u ekselu;
 • Imaju znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Minimum 5 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Rok za dostavljanje prijave je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.
Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail: finansije@grawe.me sa obaveznom naznakom Prijava na oglas.
Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidat potvrđuje da je saglasan da se njegovi lični podaci obrađuju radi selekcije za navedena radna mjesta.
„GRAWE auto centar“ D.O.O.

Poslovi iz iste kategorije

  Prodavac (m/ž)

  Prodavac (m/ž)

  Prodavac (m/ž)