Oglasi za posao

Rukovodilac kadrovskih, pravnih i opštih poslova

Podgorica, Crna Gora 22. maj 2024.
logo

ETG GRUPA

Mi smo ETG grupa, specijalizovali smo se za projekte u visokogradnji sa posebnim akcentom na hotele, turističke komplekse, poslovne i stambene objekte. Naša snaga je naš tim koji broji više od 100 zaposlenih, koji imaju višegodišnje iskustvo u realizaciji najkompleksnijih projekata. Zbog povećanja obima posla želimo da pojačamo tim. Potreban nam je:

RUKOVODILAC KADROVSKIH, PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

Vjerujemo u SNAGU SINERGIJE, a naša misija je kvalitetna usluga kao znak prepoznavanja ETG Grupe. Želimo da sa nama postaviš nove rekorde i podignemo granice na viši nivo.

Vaša zaduženja bi bila:
 • Praćenje normativnog okvira potrebnog za zakonito poslovanje kompanije, stara se o pravilnoj primjeni propisa, usklađuje poslovanje sa izmjenama i dopunama istog;
 • Praćenje i primjena propisa iz Zakona o radu, u vezi sa zapošljavanjem kao i pravima i obavezama iz radnog odnosa, te Zakona o strancima, kao i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu;
 • Praćenje i primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, te podzakonskih akata u oblasti građevinarstva;
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora;
 • Organizovanje i optimizacija rada pravne službe;
 • Praćenje i organizacija rada pravnog sektora, poštovanja svih zakonskih rokova i blagovremeno postupanje po zahtjevima;
 • Izrada pravnih analiza i preporuka za menadžment kompanije;
 • Koordinacija sa timom za ljudske resurse u vezi sa poslovima i odgovornostima iz domena radnog prava
 • Saradnja sa drugim organizacionim jedinicama vezano za opšte i pravne poslove, kao i javne nabavke;
 • Priprema dokumentacije u postupcima javnih nabavki.
Šta nudimo:
 • Stimulativnu zaradu;
 • Pozitivno radno okruženje;
 • Prilagođene obuke i učenje od iskusnih profesionaca;
 • Stručne edukacije – jer vjerujemo da ovakav profil osobe teži kontinuiranom učenju i razvoju;
 • Mogućnost napredovanja u karijeri – u svim segmentima tvoje karijere;
 • Sva primanja koja ti pripadaju shodno Zakonu o radu Crne Gore.
Potrebni uslovi:
 • Minimum 5 godina radnog iskustva u građevinskoj ili srodnoj industriji;
 • Obrazovanje: Pravni fakultet, dipl.pravnik;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Obavezno znanje rada na računaru (MS office paket);
 • Orijentisanost na timski rad;
 • Izvrsne analitičke sposobnosti i vještine rješavanja problema;
 • Duboko razumjevanje pravnih procesa i zakonodavnog okvira Crne Gore;
 • Iskustvo u kreiranju pravilnika i procedura rada koje penetriraju kompletno poslovanje firme;
 • Organizacione sposobnosti;
 • Organizacione sposobnosti i vještina rada na više zadataka istovremeno (multitasking);
 • Izražena proaktivnost, preciznost i sistematičost;
 • Dobro upravljanje vremenom i rokovima;
 • Sposobnost kreativnog i pravovremenog rješavanja problema;
 • Sposobnost da se nađe rješenje, a ne da se traži razlog zašto nešto ne bi moglo da se uradi.


Možete odmah konkurisati slanjem prijave sa biografijom na office@etggrupa.me sa naznakom “Rukovodilac kadrovskih, pravnih i opštih poslova”.

Sastavni dio prijave je i motivaciono pismo (do jedne stranice, u kojem ćeš nam objasniti motive za rad na ovoj poziciji, a ne prepričavati CV!). Bonus ,,poeni'' svima koji odluče da se predstave u VIDEO formatu (do 120 sekundi).
Biće kontaktirani samo kandidati iz užeg kruga selekcije.

SREĆNO!

ETG GRUPA