Oglasi za posao

Konobar (m/ž)

Budva, Crna Gora 24. maj 2024.
logo

Ānanti Resort, Residences & Beach Club

Ānanti Resort, Residences & Beach Club, prvi rizort (5 zvezdica) u Crnoj Gori koji se pridruzio internacionalnoj hotelskoj grupaciji The Leading Hotels of the World, je luksuzno primorsko odmaralište u Crnoj Gori koje se nalazi direktno iznad najatraktivnijih plaža Budvanskog zaliva, nudeći savršen balans savremenog luksuza i osećaja boravka kao kod kuće, u apartmanima i vilama sa potpuno modernim arhitektonskim stilom i pogledom na Jadransko more.
Vise informacija o rizortu mozete pronaci putem web stranice  www.ananti.me ili na Instagram profilu @anantiresort.

Konobar 

Opis posla:
 • Dočekuje, pozdravlja i uslužuje goste restorana, odnosno bara za koji je zadužen, u okviru određenog reona, po rasporedu nadležnog menadžera
 • Priprema svoj reon za rad, stolove i stolice, briše ih, iznosi cijenovnike na stolove, polira čaše i ostali sitan inventar, odstranjuje neispravan inventar, prima goste, preporučuje i pomaže gostima pri izboru narudžbine, poslužuje goste
 • Porudžbine dobijene od gostiju poručuje u šanku, kuhinji i zahtijeva brzu i tačnu isporuku poručenih konzumacija; 
 • Priprema salu, stolove i stolice, sitni inventar, provjerava njihovu ispravnost i čistoću;
 • Prije iznošenja konzumacija, kontroliše inventar, da li je ispravan i čist, kontroliše konzumacije po broju, izgledu i njihove normative vodi računa o dolasku i odlasku gostiju, proverava kod gostiju da li žele naknadne porudžbine, kontroliše prijatan boravak gostiju
 • Poznaje ponudu restorana ili bara, pridržava se propisanih cijena iz karte pića, jelovnika i vinske karte, naplaćuje račune u skladu sa zvaničnim cijenovnikom.
 • Dužan je da uredno preda svoj pazar i uplati eventualnu razliku u pazaru usled nastalih manjkova, dužan je da odvojeno čuva bakšis od pazara.
 • U slučaju nesporazuma sa gostom, ili žalbe gosta, dužan je pozvati i obavestiti Menadžera, radi otklanjanja nesporazuma;
 • Ukoliko svoj rad obavlja u prvoj smjeni, dužan je da pripremi salu za serviranje doručka, po završetku istog dužan je sav inventar pripremiti za sledeći dan;
 • Dužan je da na vrijeme dolazi na rad, da vodi računa o ličnoj higijeni i profesionalnom izgledu, kao i o higijeni inventara i prostorija gdje radi, da ne služi goste koji su pod dejstvom alkohola i one koji svojim ponašanjem ometaju normalan rad u sali;
 • Odgovara za pravilno izvršene poslove i zadatke koji su mu opisom dati, za dnevni pazar, za inventar kojim raspolaže, za tačnost naplate računa, kasiranje i prilaganje kasa blokova - fiskalnih računa gostu, uz svaku konzumaciju; 
 • Odgovara inspekcijama za svaku nađenu nepravilnost, za blagovremeni sanitarni pregled, za lijepo i korektno ponašanje prema gostu; postovanje hotelskih propisa i standarda
 • Obavlja poslove po nalogu menadžera u slučaju organizovanja događaja (eventa) koje je ugovorio menadžer prodaje;
 • Poznaje sve artikle na meniju i karti pića/vina, kao i načine njihove pripreme i prezentacije i bude u stanju da gostima ponudi kvalitetne kombinacije jela i pića, 
 • Da sve predviđene usluge restorana, bara, mini bara, odnosno banket službe pruža efikasno i na ljubazan način, u skladu sa hotelskim standardima 
 • Da izlazi u susret zahtevima gostiju na profesionalan i ljubazan način i da pretpostavljenima prijavljuje žalbe gostiju ukoliko nije bilo moguće naći adekvatno riješenje na licu mesta, kao i da provjeri da li je gost zadovoljan rješenjem
 • Da bude fleksibilan po pitanju eventualnih promjena mjesta rada u okviru sektora Hrane i Pića i hotela uopšte i da u slučaju promene odeljenja izvršava sve radne zadatke koji su mu dodijeljeni na novom radnom mestu
 • Da se pobrine da njegov radni prostor uvijek bude čist i uređen po dogovorenim standardima
 • Da obavlja proceduru otvaranja i zatvaranja smjene predviđene za to radno mesto
 • Da po potrebi vrši “Room service” usluge po postojećoj proceduri
 • Da po potrebi u kooridnaciji sa recepcijom i domaćinstvom, vrši pravilnu postavku VIP tretmana u skladu sa procedurom
 • Da učestvuje u izdavanju pića iz bara kada je to potrebno
 • Da kontroliše i racionalizuje potrošnju opreme i sredstava za rad obezbeđujuću da otpis bude što manji
 • Da učestvuje u periodičnim i godišnjim inventarima operativne opreme
 • Da održava visok standard lične higijene i izgleda
 • Da prisustvuje svim sastancima i obukama na koje je pozvan
 • Za svoj rad odgovoran je Menadžeru sektora F&B.
 • Osim poslova navedenih u popisu poslova i zadataka, zaposleni se obavezuje da obavlja i druge poslove i zadatke koji u skladu sa propisima i standardima njegovog zanimanja spadaju u dijelokrug rada.
Kvalifikacije:
 • Neophodna znanje engleskog jezika, poznavanje ostalih jezika je prednost
 • Neophodno prethodno radno iskustvo, poželjno u hotelima visoke kategorije;
Beneficije:
 • Zaposlenje i prijavu radnog odnosa
 • Smeštaj zaposlenih ili troškove prevoza
 • Dva obroka dnevno
 • Mogućnost ličnog i karijernog razvoja
 • Rad u dinamičnom okruženju u hotelu sa 5* na obali Jadranskog mora
 • Rad u okviru internacionalne prestižne grupacije The Leading Hotels of the World
Za sve informacije pozvati: +382 33 688 988 ili se prijaviti putem emaila: gm@ananti.me

Ānanti Resort, Residences & Beach Club